FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Terra encantada

18,15 IVA inc.

Otras plataformas de venta:

Descripció

Poques vegades és possible reunir una formació de solistes de percussió amb el potencial explosiu d’aquests tres grans músics. El resultat és un mosaic calidoscòpic de ritmes, harmonies i melodies de singular personalitat.
El repertori de Percussion Project és una selecció de temes originals dels diferents membres del grup al servei d’aquest projecte: una mostra àmplia de les possibilitats dels instruments de percussió i una oportunitat de escoltar una extraordinària quantitat d’instruments de diferents procedències.En contadas ocasiones es posible reunir una formación de solistas de percusión con el potencial explosivo de estos tres grandes músicos. El resultado es un mosaico caleidoscópico de ritmos, armonías y melodías de singular personalidad.
El repertorio de Percussion Project es una selección de temas originales de los distintos miembros del grupo al servicio de este proyecto: una muestra muy amplia de las posibilidades de los instrumentos de percusión y una oportunidad de ver y escuchar una extraordinaria cantidad de instrumentos de distintas procedencias.It is only on rare occasions that it is possible to gather a formation of percussion soloists with the explosive potential of these three great musicians. The result is a kaleidoscopic mosaic of rhythms, harmonies and melodies of unique personality.
The repertoire of the Barcelona Percussion Project is a selection of original themes from different members of the group at the service of this project: a very broad sample of the possibilities of percussion instruments and an opportunity to see and hear an extraordinary number of instruments from different origins.

TOP