FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

The Invisiblemens

5,00 IVA inc.

 

 

 

Categories: , Artista: The Invisiblemens

Otras plataformas de venta:

Descripció

A vegades el cel, a vegades l’infern, la serenitat madura, el costat salvatge, la atmosfera underground.

The invisiblemens es un trio que s’expressa en format acústic,a on perdura la genètica d’antigues bandes i trajectòries d’un temps en el que el rock’n’roll, ha sigut l’inseparable vincle dels camarades d’una generació.

Perquè ells entenen la música per viure-la entre col·legues i perquè la vida es amistat. Ells no son únicament cançó d’autor, son rock, també blues, americana, flamenc… Eclecticisme que busca la originalitat, com element que importa, com element que s’aproximi al surrealisme.

Fills de mil batalles, d’influències de la Velvet als Stones, de carreteres secundaries.

R’n’R elegant, amable, natural, gens artificial. També cru, transparent, visceral, amb l’energia emocional dels temes propis, però que també s’apodera de texts i versions posant la personalitat d’ells tres.

Lletres íntimes, texts cuidats, paraules lliures que ens parlen de com viure, de turbulències, d’amor, de ressaques.Música per ànimes sensibles, per riure o plorar.

En aquest punt el Xavi ens diu:

“Cada dia afinem més en el que ens produeix al·lèrgia i sabem millor com volem sonar, es un procés de consolidació de banda.

Hem arribat a un espai en el que ens sentim feliços i això planteja un futur optimista”.

Es per això que han fet un disc tranquil, de sons plens de matisos, acústic gruixut, gens despullat. Un treball d’arranjaments mimats i cançons amb un gran contingut d’imatges, com si es tractés d’un treball fotogràfic.

The invisiblemens son això i poder compartir aquesta feina amb qui ho escolti, perquè cadascú construeixi les pròpies sensacions, mentre taral·leja les cançons. Si no us deixa indiferents, es suficient.

Xavi Corral……………………..veu principa

Toni Grau Surinyac…………guitarra i veu

Toni Grau Junyent………….guitarra i veuA veces el cielo, otras veces el infierno, la serenidad madura, el lado salvaje, la atmósfera underground.

The invisiblemens es un trío que se expresa en modo acústico,donde perdura la genética de antiguas bandas i trayectorias de un tiempo en el que el rock’n’roll ha sido el inseparable vínculo de los camaradas de su generación.

Ellos entienden la música para vivirla entre colegas y porque la vida es amistad. Ellos no son únicamente canción de autor, son rock, también blues, americana, flamenco… Eclecticismo que busca la originalidad como elemento importante, como elemento que se aproxime al surrealismo.

Hijos de mil batallas, de influencias que van de la Velvet a los Stones, de carreteras secundarias.

R’n’R elegante, amable, natural, nada artificial. También crudo, transparente, visceral, con la energía emocional de los temas propios, pero que también se apodera de textos y versiones con la  personalidad del trío.

Letras íntimas, textos cuidados, palabras libres que nos hablan de cómo vivir, de turbulencias, de amor, de resacas.Música para almas sensibles, parar reír o llorar.

En este punto Xavi nos dice :

“Cada día identificamos más lo que nos produce alergia, sabemos mejor como queremos sonar, es un proceso de consolidación de la banda.

Hemos llegado a un espacio en el que nos sentimos felices y esto plantea un futuro optimista”

Es por esto que nos presentan un disco tranquilo, de sonidos llenos de matices, acústico grueso, nada desarropado. Un trabajo de arreglos mimados y canciones con un gran contenido de imágenes, como si se tratara de un trabajo fotográfico.

Esto son The invisiblemens y poder compartir las canciones  con quien las escuche,

para que  cada uno construya sus propias sensaciones, tarareándolas bajito . Si no os deja indiferentes, es suficiente.

Xavi Corral……………………..voz principal

Toni Grau Surinyac…………guitarra i voz

Toni Grau Junyent………….guitarra i vozSometimes heaven, sometimes hell, the mature serenity, the wild side, the underground atmosphere.

“The Invisiblemens” is a trio in acoustic format, with the genetics of old bands and a developement from times when rock’n’roll was the unbreakable bond among generation pals.

Because they figure out music to be lived with friends and because life is friendship.

They are not only songwriters, but also rock, blues, Americana music, flamenco,… An eclectic mixture searching for originality as an important component close to surrealism.

Sons of a thousand battles, influenced by either the Velvet or the Stones, they drive on local roads.

This is elegant, kind, natural R’n’R, far from affectation. But it’s also raw, clear, intense, with the emotional energy of their own songs, but also taking over texts and versions soaked up with their own personalities.

Personal lyrics, thoughtful texts, free words talking about life, turbulences, love and hangovers. Music for sensitive souls, either for laughing or crying.

At this point Xavi says:

“Everyday we get to kow more and more what gives us allergy and how we want to sound. It’s a consolidation process as a band. We got to a point where we feel happy, and this fact opens an optimistic future for us”

This is why they recorded a calm CD, with hued sounds, thick acoustics, unnaked. A work of careful arrangements and songs full of images in the ways of a photographic work.

“The Invisiblemens” are all this and they’re willing to share this work with whoever wants to listen to it, as a means for everyone to build their own feelings while humming these songs. If it doesn’t leave you unmoved, that’s enough for us.

 

TOP