FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Twenty five years ago

10,00 IVA inc.

Categories: , Artista: Doc and Friends

Otras plataformas de venta:

Descripció

Doc and Friends és l’escenificació d’un projecte iniciat per Esteban ‘Doc’ Abad fa més de 25 anys, on coincideix la passió per The Blues i la guitarra. Ha estat un procés lent i lent, modelat per les circumstàncies de la vida i pel desig d’aprendre i millorar amb cada experiència viscuda. Enrere han quedat les bandes de la joventut i la llacuna llarga en el temps que ens ha portat a aquest punt.

Fa vint anys, és el primer àlbum de Doc and Friends. Una obra molt íntima que inclou 9 cançons íntegrament compostes per Esteban ‘Doc’ Abad, però amb la col·laboració d’alguns músics molt professionals i profundament involucrats en el projecte. Les cançons que giren al voltant de Rock and Roll, però sobretot sorgeixen del Blues. No hi ha tema que no s’hagi compost, fruit en cada cas, d’una reflexió profunda i una motivació molt concreta i personal.Doc and Friends es la puesta en escena de un proyecto iniciado por Esteban ‘Doc’ Abad hace más de 25 años, donde coinciden la pasión por The Blues y la Guitarra. Ha sido un proceso lento y pausado, moldeado por las circunstancias de la vida y por el deseo de aprender y mejorar con cada experiencia vivida. Atrás quedaron las bandas de jóvenes y la gran brecha en el tiempo que nos ha llevado a este punto.

Twenty Five Years Ago es el primer álbum de Doc and Friends. Un trabajo muy íntimo que incluye 9 canciones enteramente compuestas por Esteban ‘Doc’ Abad pero con la colaboración de varios músicos muy profesionales y profundamente involucrados en el proyecto. Las canciones que giran en torno al Rock and Roll, pero sobre todo surgen del blues. No hay un tema que no haya sido compuesto, fruto en cada caso, de una reflexión profunda y una motivación muy concreta y personal.Doc and Friends is the staging of a project started by Esteban ‘Doc’ Abad more than 25 years ago, where the passion for The Blues and the Guitar coincide. It has been a slow, leisurely process, shaped by the circumstances of life and by the desire to learn and improve with each lived experience. Gone are the bands of youth and the long gap in time which has brought us to this point.

Twenty Five Years Ago is the first album of Doc and Friends. A very intimate work that includes 9 songs entirely composed by Esteban ‘Doc’ Abad but with the collaboration of a number of a very professional and deeply involved musicians in the project. The songs that revolve around Rock and Roll, but above all arise from Blues. There is no subject that has not been composed, fruit in each case, of a deep reflection and a very concrete and personal motivation.

TOP