FORGOT YOUR DETAILS?

Na beira do mundo

8,00 IVA inc.

Categories: , Etiquetes: , ,

Otras plataformas de venta:

Descripció

El projecte del Grupo Quebrante es va iniciar a Barcelona el 2013, és un grup orientat al que anomenem “Jazz Brasil”, que busca un so únic, l’exploració de la riquesa musical brasilera dels arranjaments instrumentals i cantats. Amb aquesta finalitat, trenque ha adoptat una cosa comuna a Brasil i Barcelona: la diversitat. La meitat del grup és de Brasil, encara en molt diferents punts del Brasil, Jurandir Santana Bahia i Jefferson Otto de Curitiba. I l’altra meitat es completa per Mark Aanderud de Mèxic i Martín Laportilla d’Argentina, tots ells establerts a Barcelona.

La proposta musical, com el nom del grup indica, busca trencar amb els límits i esquemes musicals, sense permís per explorar i entendre les arrels no només de la música brasilera, però també moltes experiències en el jazz i altres estils significatius.

Grupo Quebrante està format per Jurandir Santana, Jefferson Otto, Martin Laportilla i Mark Aanderud la unió d’aquests quatre músics es pot escoltar en l’àlbum “Na beira del món en” (Temps Record 2017) gravat al mes de febrer de 2016.El proyecto del Grupo Quebrante se inició en Barcelona en 2013, es un grupo orientado a lo que llamamos “Jazz Brasil”, que busca un sonido único, la exploración de la riqueza musical brasileña de los arreglos instrumentales y cantados. Con este fin, Quebrante ha adoptado algo común en Brasil y Barcelona: la diversidad. La mitad del grupo es del Brasil, todavía en muy diferentes puntos de Brasil, Jurandir Santana Bahia y Jefferson Otto de Curitiba. Y la otra mitad se completa por Mark Aanderud de México y Martín Laportilla de Argentina, todos ellos afincados en Barcelona.

La propuesta musical, como el nombre del grupo indica, busca romper con los límites y esquemas musicales, sin permiso para explorar y entender las raíces no sólo de la música brasileña, pero también muchas experiencias en el jazz y otros estilos significativos .

Grupo Quebrante està formado por Jurandir Santana, Jefferson Otto, Martin Laportilla y Mark Aanderud la unión de éstos cuatro músicos se puede escuchar en el álbum “Na beira do mundo” (Temps Record 2017) grabado en el mes de febrero de 2016.The Grupo Quebrante project started in Barcelona in 2013, is a group oriented to what we call “Jazz Brazil”, which seeks a unique sound, the exploration of the Brazilian musical wealth of instrumental and sung arrangements. To this end, Quebrante has adopted something common in Brazil and Barcelona: diversity. Half of the group is from Brazil, still in very different points of Brazil, Jurandir Santana Bahia and Jefferson Otto of Curitiba. And the other half is completed by Mark Aanderud of Mexico and Martin Laportilla of Argentina, all based in Barcelona.

The musical proposal, as the name of the group indicates, seeks to break with boundaries and musical schemes, without permission to explore and understand the roots not only of Brazilian music, but also many experiences in jazz and other significant styles.

Grupo Quebrante is formed by Jurandir Santana, Jefferson Otto, Martin Laportilla and Mark Aanderud the union of these four musicians can be heard in the album “Na border of the world” (Temps Record 2017) recorded in the month of February of 2016.

TOP