FORGOT YOUR DETAILS?

Océanos

12,10 IVA inc.

Categories: , Artista: Trópico de Capricornio

Otras plataformas de venta:

Descripció

Tot i no abandonant les arrels jazzístiques, exploren compositors clàssics llatins, músiques: cubana, mexicana, xilena o brasilera. .
Un viatge sonor per explorar música i missatge, veu i melodia, ritme i llibertat. Amb arranjaments moderns i improvisacions, obtenen un fantàstic resultat que no deixa indiferent al públic.
Una màgia de melodies, amb la importància del missatge de les lletres, dins un repertori ben acurat. La paraula i el missatge, on lletra i música són un conjunt, aquest és el nexe en comú en la formació del projecte.
Una connexió intensa amb una sensibilitat molt mesurada entre ells. Amb les emocions, els records de la infantesa, la versatilitat i fusió de diferents cultures, es troben en un punt comú immillorable. L’expansió de l’essència de l’ànima a través de la Música.
L’exquisit so de la veu, la delicadesa instrumental i el seu repertori, gairebé obliguen a esdevenir un públic còmplice d’aquest viatge que emociona des de la primera nota musical pels Sons i Músiques de Sud-Amèrica, Amèrica Central i el Carib.
Desitjant que gaudiu de la nostra música tant com nosaltres, ens agradaria que fóreu partíceps en el nostre viatge …Aunque no abandonando las raíces jazzísticas, exploran compositores clásicos latinos, músicas: cubana, mexicana, chilena o brasileña. .
Un viaje sonoro por explorar música y mensaje, voz y melodía, ritmo y libertad. Con arreglos modernos e improvisaciones, obtienen un fantástico resultado que no deja indiferente al público.
Una magia de melodías, con la importancia del mensaje de las letras, en un repertorio bien cuidado. La palabra y el mensaje, donde letra y música son un conjunto, este es el nexo en común en la formación del proyecto.
Una conexión intensa con una sensibilidad muy medida entre ellos. Con las emociones, los recuerdos de la infancia, la versatilidad y fusión de diferentes culturas, se encuentran en un punto común inmejorable. La expansión de la esencia del alma a través de la Música.
El exquisito sonido de la voz, la delicadeza instrumental y su repertorio, casi obligan a convertirse en un público cómplice de este viaje que emociona desde la primera nota musical por los Sonidos y Músicas de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
Deseando que disfruta de nuestra música tanto como nosotros, nos gustaría que fuerais partícipes en nuestro viaje …Although not abandoning the jazz roots, they explore Latin classical composers, musicians: Cuban, Mexican, Chilean or Brazilian. .
A sound trip to explore music and message, voice and melody, rhythm and freedom. With modern arrangements and improvisations, they get a fantastic result that does not leave the audience indifferent.
A magic of melodies, with the importance of the message of the letters, within a well-crafted repertoire. The word and the message, where lyrics and music are a set, this is the common nexus in the formation of the project.
An intense connection with a very measured sensitivity between them. With emotions, memories of childhood, the versatility and fusion of different cultures, they find themselves at an unbeatable commonplace. The expansion of the essence of the soul through the Music.
The exquisite sound of the voice, the instrumental delicacy and its repertoire, almost force us to become an accomplice of this trip that excites from the first musical note for the Sounds and Músiques of South America, Central America and the Caribbean.
Wishing you enjoy our music as much as us, we would like you to be part of our trip.

 

TOP