FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Fantasia

18,00 IVA inc.

Categories: , Artista: Ayako Fujiki

Otras plataformas de venta:

Descripció

“FANTASIA”(Temps Record, 2019).És una col·lecció de peces per a piano de Fantasia composta per compositors molt apreciats de Ayako, com Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Joaquín Turina, Manuel de Falla i Franz Liszt. Fantasia o Rapsòdia és un terme musical que implica una “idea” musical imaginativa en lloc d’un gènere compositiu particular i, en conseqüència, la seva forma i estil van des del lliurement improvisador a l’estrictament contrapunt i també abasta formes seccionals més o menys estàndard. Amb aquest FANTASIA, Ayako volia fer un àlbum de piano clàssic per reflexionar sobre la llibertat clàssica i desafiar a si mateixa amb la interpretació clàssica virtuosa.

 “FANTASIA”(Temps Record, 2019)Es una colección de piezas para piano de Fantasia compuesta por compositores muy apreciados de Ayako, como Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Joaquín Turina, Manuel de Falla y Franz Liszt. Fantasía o Rapsodia es un término musical que implica una “idea” musical imaginativa en lugar de un género compositivo particular y, en consecuencia, su forma y estilo van desde lo libremente improvisador a lo estrictamente contrapunto y también abarca formas seccionales más o menos estándar. Con este FANTASIA, Ayako quería hacer un álbum de piano clásico para reflexionar sobre la libertad clásica y desafiarse a sí misma con la interpretación clásica virtuosa.

 

 “FANTASIA “ (Temps Record, 2019)Is a collection of Fantasia’s piano pieces composed by Ayako’s favourite composers such as Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Joaquín Turina, Manuel de Falla and Franz Liszt. Fantasia or Rhapsody is musical term which implies an imaginative musical “idea” rather than a particular compositional genre and its form and style consequently ranges from the freely improvisatory to the strictly contrapuntal and also encompasses more or less standard sectional forms. With thisFANTASIA, Ayako wanted to do a classical piano album to reflect on classical freedom and to challenge herself with virtuosic classical playing.

 

TOP