FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Jewish life, portraits of the past

15,00 IVA inc.

Categoria: Artista: MazikDuo

Otras plataformas de venta:

Descripció

JEWISH LIFE, PORTRAITS OF THE PAST, un projecte únic entre la fusió de la música clàssica i el klezmer. Un disc que comprèn una música variada però amb una temàtica comuna com és la història de la comunitat jueva contemporània, basant-se en la idea de com les músiques constitueixen cultura.

Per això, les peces que es presenten van germinar en moments i contextos molt diversos, des de la sonoritat més ombrívola de la II Guerra Mundial a les melodies més frenètiques del seu gènere festiu més popular.

JEWISH LIFE, PORTRAITS OF THE PAST mostra la manera en què les músiques constitueixen cultura prenent com a tema la comunitat jueva contemporània. I aquesta música, unida a les vivències personals i comunitàries i celebracions, esdevé un factor creador d’identitat, la qual amb una pràctica continuada al llarg del temps, es converteix en una Història i una tradició.

Per això, Jewish Life incursiona en la identitat i la història jueves explorant alguns d’aquests romanents que va deixar l’esdevenir de la cultura jueva al llarg del segle XX. Val a dir, que durant el clima hostil d’aquest segle, la música va continuar tenint lloc en els contextos més diversos; present en la cruesa dels murs d’un camp de concentració, en la memòria d’un jove exilliado de la seva pàtria o com una manera d’expressar una evocació nostàlgica cantada mar endins.

Les peces d’aquest disc van germinar en contextos i moments diversos, fruit d’intencions i percepcions subjectives que comparteixen tradicions, visions del món, actuant així com a ambaixador de la llengua profunda i latent d’una cultura.

Aquest disc reuneix, doncs, espurnes del passat i narra una història particular a través de les seves evidències. Dóna forma, intenció i sentit a les peces aïllades d’un trencaclosques invisible, que no existeix sinó perquè queden restes de veus, i vius que les recorden i volen comprendre-les.JEWISH LIFE, PORTRAITS OF THE PAST, un proyecto único entre la fusión de la música clásica y el klezmer. Un disco que comprende una música variada pero con una temática común, como es la historia de la comunidad judía contemporánea, basándose en la idea de como las músicas constituyen cultura.

Por eso, las piezas que se presentan germinaron en momentos y contextos muy diversos, desde la sonoridad más sombría de la II Guerra Mundial a las melodías más frenéticas de su géreno festivo más popular.

JEWISH LIFE, PORTRAITS OF THE PAST muestra la manera en que las músicas constituyen cultura tomando como tema la comunidad judía contemporánea. Y esta música, unida a las vivencias personales y comunitarias y celebraciones, se convierte en un factor creador de identidad, la cual con una práctica continuada a lo largo del tiempo, se convierte en una Historia y una tradición.

Por ello, Jewish Life incursiona en la identidad y la historia judías explorando algunos de estos remanentes que dejó el devenir de la cultura judía a lo largo del siglo XX. Cabe decir, que durante el clima hostil de ese siglo, la música continuó teniendo lugar en los contextos más diversos; presente en la crudeza de los muros de un campo de concentración, en la memoria de un joven exilliado de su patria o como una manera de expresar una evocación nostálgica cantada mar adentro.

Las piezas de este disco germinaron en contextos y momentos diversos, fruto de intenciones y percepciones subjetivas que comparten tradiciones, visiones del mundo, actuando así como embajador de la lengua profunda y latente de una cultura.

Este disco reúne, pues, destello del pasado y narra una historia particular a través de sus evidencias. Da forma, intención y sentido a las piezas aisladas de un rompecabezas invisible, que no existe sino porque quedan restos de voces, y vivos que las recuerdan y quieren comprenderlas.JEWISH LIFE, PORTRAITS OF THE PAST is the name which Tolo Genestar and Marc Sumsi have given to their most recent project. At the peak of their musical careers, they have come together in order to present to the public this new program rooted deep in the heart of Jewish culture. It is as rich in beauty and musical excellence as it is in social and cultural values.

Seeing history from a musical perspective is fundamental to this project. Focusing on Jewish contemporany history, we will undertake a journey through time; representing through sound, events which left an indelible mark on the 20th century; from the Holocaust to popular music.

Music is much more than just an arrangement of sounds, music grows from shared cultural practices. We organise sounds in ways which reflect our culture, our memories, our traditions and our shared knowledge. Rather than being an object, music is a cluster created from our shared lives, recollections and knowledge, our experiences give it meaning. We relate it to our identity, ethnicity and traditions. Music, therefore, more than being a piece in a cultural collection, is actually culture. Jewish Life, portraits of the past, is an example of this culture, grown from the roots of the contemporary Jewish community.

Jewish life, portraits of the past, forays into Jewish history and identity, it explores some its remnants that were scattered throughout 20th century culture.

During the hostile climate of the 20th century, music continued to be created in diverse contexts, inhabiting disperse individual memories. It sprang up within the crude walls of the concentration camps; it ruminated in the memory of a young person exiled from homeland and history. It was a form of expression used by indignant mavericks as well as a nostalgic evocation sung far from home, far from across the sea.

The works presented on this project were germinated in very distinct contexts and moments. They are the fruit of both intention and subjective perceptions which in different ways delve deeply into individual experiences and memories. Each one of them expresses itself through its own distinct language while at the same time making use of a common vocabulary. They are not united only by contemporaneity but also by modes of expression, symbols and speech. They share traditions and ways of seeing. Behind their discourse, is the deep rooted language of a whole culture.

TOP