FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Febre

Categories: , Artista: Hesse

Otras plataformas de venta:

Descripció

“Febre” (Temps Record 2016) és una continuació del primer disc “Prometeu”, pel que fa a les sonoritats electròniques, però és un pas endavant en la recerca del so propi, combinant instruments acústics i instruments programats. A “Febre” s’hi mesclen sentiments universals com la solitud, la recerca d’un mateix o l’amor, amb la crítica a la societat de la informació i de la telefonia mòbil. Aquest segon disc s’ha gravat a Medusa Estudio Barcelona (veus), a Cactus Studio (bateries i guitarres), a l’estudi particular de Pep Soler (programacions, instruments electrònics i mescles) i l’ha masteritzat Guillem Ibañez (BSO Studio).“Febre” (Temps Record 2016) es una continuación del primer disco “Prometeu”, por lo que hace a les sonoridades electrónicas, pero es un paso adelante en la búsqueda del sonido propio, combinando instrumentos acústicos e instrumentos programados. En “Febre” se mezclan sentimientos universales como la soledad, la búsqueda de uno mismo o el amor, con la crítica a la sociedad de la información y de la telefonía móvil. Este segundo disco se ha gravado en Medusa Estudio Barcelona (voces), en Cactus Studio (baterías y guitarras), en el estudio particular de Pep Soler (programaciones, instrumentos electrónicos y mezclas) y lo ha masterizado Guillem Ibañez (BSO Studio).”Fever”  (Temps Record 2016) is a continuation of the first album “Prometheus” with regard to the electronic sounds, but it is a step forward in finding their own sound, combining acoustic instruments and instruments programmed. A “Fever” are mixed universal feelings such as loneliness, finding oneself or love, the criticism of the information society and mobile telephony. This second album was recorded at Studio Medusa Barcelona (vocals), Cactus Studio (drums and guitar), in particular the study of Pep Soler (programming, electronic instruments and mixes) and has mastered William Ibañez (BSO Studio ).
(Google translation)

TOP