FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Canvis

12,00 IVA inc.

Categoria: Artista: Christian Penalba

Otras plataformas de venta:

Descripció

“Canvis” és el disc de debut de CHRISTIAN PENALBA. El repertori, format per cant d’estil, jotes, fandangos, seguidilles, bolero i malaguenya, recorre el País Valencià de nord a sud, però també entra en terres castellanes i murcianes. Ha estat triat fonamentalment per ell (amb algunes propostes del productor), i ha escollit tota una sèrie de peces que coneix bé, encara que cap d’elles forma part de les que ha interpretat fins ara.

Les lletres dels tres cants d’estil presents en el disc han estat escrites per a la ocasió per qui és el seu versaorhabitual des de fa 4 anys, Salvador Ribes.

Pere Ródenas (responsable dels arranjaments, la producció i la gravació d’aquest treball) explica que la sonoritat del disc s’ha basat precisament en aquests tres cants d’estil: la formació escollida per a aquests temes és la que sona en la resta del disc, per dotar-lo de coherència. Igualment, s’ha volgut fugir de la sobre-producció, i acostar el so del disc a allò que després es podrà escoltar en directe.

En paraules de CHRSTIAN PENALBA, el títol “Canvis” fa referència a les lleugeres variacions, als canvis en el ritme, i als nous adornaments vocals que s’han volgut imprimir en la interpretació de tots aquests temes tradicionals.

Els músics que han participat en aquest disc són Xus Belda (percussió), Pere Ródenas (percussió, baix elèctric i guitarres), Vicent Carrasco (guitarró) i Tony Molina (trombó, fiscorn i trompeta).

El disc ha comptat amb les col·laboracions vocales del seu germà Jonatan Penalba i de la cantant murciana Carmen María Martínez Salazar. També cal destacar la participació, en la percussió, de Pep Gimeno “Botifarra”.

Enregistrat a Xàtiva en octubre i novembre de 2019, el disc serà editat en gener de 2020 pel segell català Temps Record.“Canvis” (Cambios) es el disco de debut de CHRISTIAN PENALBA. El repertorio, formado por cant d’estil, jotas, fandangos, seguidillas, bolero y malagueña, recorre el País Valencià de norte a sur, pero también entra en tierras castellanas y murcianas. Ha sido escogido por él (con algunas propuestas del productor), y ha elegido toda una serie de piezas que conoce bien, aunque ninguna de ellas forma parte de las que ha interpretado hasta ahora.

Las letras de los tres cants d’estilpresentes en el disco han sido escritas para la ocasión por su versaorhabitual desde hace 4 años, Salvador Ribes.

Pere Ródenas (responsable de los arreglos, la producción y la gravación de este trabajo) explica que la sonoridad del disco se ha basado precisamente en estos tres cants d’estil: la formación escogida para estos temas es la que suena en el resto del disco, para dotarlo de coherencia. Igualmente, se ha querido evitar la sobre-producción, y acercar el sonido del disco a el que después se podrá escuchar en los conciertos en directo.

En palabras de CHRSTIAN PENALBA, el título “Canvis” hace referencia a las ligeras variaciones, a los cambios en el ritmo, y a los nuevos adornos vocales que se han querido imprimir en la interpretación de todos estos temas tradicionales.

Los músicos que han participado en est disco son Xus Belda (percusión), Pere Ródenas (percusión, bajo eléctrico y guitarras), Vicent Carrasco (guitarro) y Tony Molina (trombón, fiscorno y trompeta).

El disco ha contado con las colaboraciones vocales de su hermano Jonatan Penalba y de la cantante murciana Carmen María Martínez Salazar. También hay que destacar la participación, en la percusión, de Pep Gimeno “Botifarra”.

Grabado en Xàtiva en octubre y noviembre de 2019, el disco será editado en enero de 2020 por el sello catalán Temps Record.”Canvis” (Changes) is the debut album of CHRISTIAN PENALBA. The repertoire, formed by cant d’estil,jota, fandango, seguidillas, boleroand malagueña, travels through the Valencian Country from north to south, but also enters Castilian and Murcia lands. He has been chosen by him (with some proposals from the producer), and has chosen a whole series of pieces that he knows well, although none of them are part of those he has interpreted so far.

The lyrics of the three cants d’estilpresent on the album have been written for the occasion by his usual versaorfor last 4 years, Salvador Ribes.

Pere Ródenas (responsible for the arrangements, production and recording of this work) explains that the sound of the album has been based precisely on these three cants d’estil: the musicians chosen for these three pieces are the same who plays in the rest of the album , to provide coherence to it. Likewise, it has been wanted to avoid over-production, and bring the sound of the disc closer to the one that can later be heard in live concerts.

In the words of CHRSTIAN PENALBA, the title “Canvis” refers to the slight variations, the changes in the rhythm, and the new vocal ornaments that have wanted to be printed in the interpretation of all these traditional themes.

The musicians who have participated in this album are Xus Belda (percussion), Pere Ródenas (percussion, electric bass and guitars), Vicent Carrasco (guitarro) and Tony Molina (trombone, fiscorno and trumpet).

The album has had the vocal collaborations of his brother Jonatan Penalba and the Murcian singer Carmen María Martínez Salazar. Also noteworthy is the participation, in percussion, of Pep Gimeno “Botifarra”.

Recorded at Xàtiva in October and November 2019, the album will be released in January 2020 by the Catalan label Temps Record.

 

TOP