FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

De banda a banda del Mediterrani

15,00 IVA inc.

Categoria: Artista: Pep Gimeno "Botifarra"

Otras plataformas de venta:

Descripció

En De banda a banda del Mediterraniel cantant xativí col·labora amb el marroquí Ahmed Touzani.

El que serà ja el nové disc de Pep Gimeno “Botifarra”, veurà la llum en les pròximes setmanes i serà un treball ben especial, fet a quatre mans amb el violinista i cantant marroquí Ahmed Touzani. Nascut a Tànger i resident ja fa anys al Genovés, al costat mateix de Xàtiva, allò que un dia fou una simple trobada amb “Botifarra”, i després d’anys de col·laboracions esporàdiques, ha acabat desembocant en un disc exhuberant i amb una sonoritat riquíssima.

I és que en De banda a banda del Mediterranies poden escoltar 12 peces en que les músiques tradicionals valenciana i nord-africana es barregen amb tota naturalitat. Com diu encertadament en el text de presentació el prestigiós crític musical Josep Vicent Frechina, “Botifarra” i Ahmed Touzani “detecten en les músiques populars de les dues bandes de la Mediterrània parentius propers, avinences melòdiques estretes, ritmes consanguinis, afinitats subtilíssimes.”

Continuant amb el mateix text, l’autor també fa constar que el disc “conté dues càrregues ideològiques de gran calat: d’una banda, la impugnació de la interessada divisió entre “ells” i “nosaltres” que busca alçar barreres infranquejables i ocultar les proximitats culturals; i de l’altra, la mirada a la Mediterrània com un espai de convivència i intercanvi, i no com la frontera funesta i letal en què l’han convertida les polítiques miserables i deshumanitzades amb què estem sent castigats. Ningú no podrà negar que trobar espais on regna l’entesa i la humanitat, en uns temps tan incerts com els actuals, resulta francament reconfortant”.

El disc ha comptat amb la participació de Xus Belda (percussió), Pere Ródenas (baix, guitarra, llaüt i oud àrab), Hèctor Peropadre (acordió, llaüt, dolçaina, tarota i flabiol), Juanra Martí (dolçaina, tarota, flabiol i bandúrria), Ricard Soriano (dolçaina), Tony Molina (trompeta i trombó), Vicent Carrasco (guitarró) i Pau Chàfer (piano), i conté una lletra original de Joan Moixino, en el tema Jota de les Ventes. El repertori està format en un 90% per temes que “Botifarra” no havia enregistrat mai, i inclou, per citar-ne només alguns, temes d’Ontinyent, Xàbia, Biar, Rotglà i Corberà, el Genovés, i el tema tradicional castellà El romance de Gerineldo. Les cançons escollides per Ahmed tracten temes com ara les bodes tradicionals marroquines o la immigració, entre altres.

Arranjat i produït per Pere Ródenas, s’ha enregistrat els mesos d’abril i maig en els estudis xativins El cor de la Costera i RC Studios.

De banda a banda del Mediterrani(publicat pel segell Temps Record, de Terrassa) es presentarà en públic amb un concert que se celebrarà a Xàtiva el dia 15 d’agost, dins els actes de La Fira de Xàtiva, i aquell mateix dia ja es podran adquirir exemplars en acabar el concert. A partir de setembre els discos també estaran disponibles en plataformes digitals i en botigues.

Xàtiva, 2 de juliol de 2018.En De banda a banda del Mediterraniel cantante setabense colabora con el marroquí Ahmed Touzani.

El que será ya el noveno disco de Pep Gimeno “Botifarra”, verá la luz en las próximas semanas y será un trabajo muy especial, hecho a cuatro manos con el violinista y cantante marroquí Ahmed Touzani. Nacido en Tánger y residente ya hace años en el Genovés, justo al lado de Xàtiva, lo que un dia fué un simple encuentro con Pep Gimeno “Botifarra”, después de años de colaboraciones esporádicas ha acabado desembocando en un disco exuberante y con una sonoridad riquísima.

Y es que en De banda a banda del Mediterranise pueden escuchar 12 piezas en las que las músicas tradicionales valenciana y norteafricana se mezclan con total naturalidad. Como dice acertadamente en el texto de presentación el prestigioso crítico musical Josep Vicent Frechina, Pep Gimeno “Botifarra” y Ahmed Touzani “detectan en las músicas populares de las dos orillas del Mediterráneo parentescos próximos, ritmos consanguíneos, afinidades sutilísimas.”

Continuando con el mismo texto, el autor destaca que el disco “contiene dos cargas ideológicas de gran calado: por una parte, la impugnación de la interesada división entre “ellos” y “nosotros” que busca levantar barreras infranqueables y ocultar las proximidades culturales; y por otra, la mirada al Mediterráneo como un espacio de convivencia e intercambio, y no como la frontera funesta y letal en que la han convertido las políticas miserables y deshumanizadas con las que estamos siendo castigados. Nadie podrá negar que encontrar espacios en los que reina el entendimiento y la humanidad, en unos tiempos tan inciertos como los actuales, resulta francamente reconfortante”.

El disco ha contado con la participación de Xus Belda (percusión), Pere Ródenas (bajo, guitarra, laúd y oud árabe), Hèctor Peropadre (acordeón, laúd, dulzaina, tarota y flautín), Juanra Martí (dulzaina, tarota, flautín y bandurria), Ricard Soriano (dulzaina), Tony Molina (trompeta y trombón), Vicent Carrasco (guitarro) y Pau Chàfer (piano), y contiene una letra original de Joan Moixino, en el tema Jota de les Ventes. El repertorio está formado en un 90% por temas que Pep Gimeno “Botifarra” no había grabado nunca, e incluye, por citar solo algunos, temas de Ontinyent, Xàbia, Biar, Rotglà i Corberà, el Genovés, y el tema tradicional castellano El romance de Gerineldo. Las canciones escogidas por Ahmed Touzani tratan temas como las bodas tradicionales marroquís o la inmigración, entre otros.

Arreglado y producido por Pere Ródenas, el disco se ha grabado los meses de abril y mayo en los estudios setabenses El cor de la Costera y RC Studios.

De banda a banda del Mediterrani(publicado por la discográfica catalana Temps Record) se presentará en público con un concierto que se celebrará en Xàtiva el día 15 de agosto, enmarcado en la celebración de La Fira de Xàtiva, i aquel mismo día ya se podrán adquirir ejemplares. A partir de septiembre los discos también estarán disponibles en plataformas digitales y en tiendas.

Xàtiva, 2 de julio de 2018.In De banda a banda del Mediterrani (The two shores of the Mediterranean) the Valencian singer collaborates with the Moroccan Ahmed Touzani.

The one that will be the ninth album of Pep Gimeno “Botifarra”, will be released in the coming weeks and it will be a very special work, done in four hands with the Moroccan violinist and singer Ahmed Touzani. Born in Tangier and a resident of el Genovés for years, right next to Xàtiva, what was once a simple encounter with Pep Gimeno “Botifarra”, after years of sporadic collaborations ended up in an exuberant album with a sonority very rich

In De banda a banda del Mediterrani you can listen to 12 pieces in which the traditional Valencian and North African music mix with total naturalness. As the prestigious music critic Josep Vicent Frechina rightly says in the presentation text, Pep Gimeno “Botifarra” and Ahmed Touzani “detect in the popular music of the two shores of the Mediterranean, close kinships, consanguineous rhythms, subtle affinities.”

Continuing with the same text, the author emphasizes that the disc “contains two ideological burdens of great significance: on the one hand, the contestation of the interested division between” them” and “us” that seeks to raise insurmountable barriers and hide the cultural proximity; and on the other hand, the view of the Mediterranean as a space for coexistence and exchange, and not as the fatal and deadly frontier into which the miserable and dehumanized policies with which we are being punished have turned it. No one can deny that finding spaces where understanding and humanity reigns, in times as uncertain as today, is frankly comforting.”

The album has counted with the participation of Xus Belda (percussion), Pere Ródenas (bass, guitar, lute and oud Arabic), Hèctor Peropadre (accordion, lute, dulzaina, tarota and flute), Juanra Martí (dulzaina, tarota, flute and bandurria), Ricard Soriano (dulzaina), Tony Molina (trumpet and trombone), Vicent Carrasco (guitar) and Pau Chàfer (piano), and contains an original lyrics by Joan Moixino, on the theme Jota de les Ventes. The repertoire is formed in 90% by themes that Pep Gimeno “Botifarra” had never recorded before, and includes, to name just a few, themes from the towns of Ontinyent, Xàbia, Biar, Rotglà i Corberà, the Genovés, and the traditional Castilian theme El romance de Gerineldo. The songs chosen by Ahmed Touzani cover topics such as traditional Moroccan weddings or immigration, among others.

Arranged and produced by Pere Ródenas, the album was recorded during the months of April and May at the studios El cor de la Costera and RC Studios.

De banda a banda del Mediterrani (published by the Catalan label Temps Record) will be presented in public with a concert to be held in Xàtiva on August 15, framed in the celebration of La Fira de Xàtiva, and that same day they will be able to acquire copies. Starting in September, the discs will also be available on digital platforms and in stores.

 

Xàtiva, July 2, 2018.

TOP