FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

INS

12,10 IVA inc.

Categories: , Etiqueta: Artista: Brunzit

Otras plataformas de venta:

Descripció

El segon disc de Brunzit “INS” (Temps Record 2016), és un recull de 10 composicions noves i una versió que volen aportar melodies suggerents i ritmes arrelats a la tradició catalana-mediterrània, i alhora és un material nou, d’avantguarda, pel ball folk. INS és fruit de la creació, la inspiració, la senzillesa i l’emoció, fruit dels instints i el moviment. La música de INS vol ser ebocada al ball folk, o ball de plaça, per crear connexions entre músics i balladors, en espais de ball folk nacionals (Catalunya – Països Catalans) i internacionals.

INS es compon de 10 composicions i una versió:

1 Seq mod (rumbeta), 2 Ball pla d’enlloc, 3 Post it, 4 Tetragrama (borreia de 2), 5 Shön leduart (xotis), 6 Masurca a la carretera, 7 Marxa portuguesa, 8 Bonica, 9 Intro, 10 Diada reels, 11 Ins (masurca lenta)

Composicions: [1] [2] [3] [4] [5] [10] [11] Perepau Ximenis, [6] Joan Naspleda, [7] Amália Rodrigues, [8] Roser RubióEl segundo disco de Brunzit “INS” (Temps Record 2016), es una colección de 10 composiciones nuevas y una versión que quieren aportar melodías sugerentes y ritmos enraizados en la tradición catalana-mediterránea, ya la vez es un material nuevo, de vanguardia, por el baile folk. INS es fruto de la creación, la inspiración, la sencillez y la emoción, fruto de los instintos y el movimiento. La música de INS quiere ser ebocada al baile folk, o baile de plaza, para crear conexiones entre músicos y bailarines, en espacios de baile folk nacionales (Cataluña – SPAIN) e internacionales.
INS se compone de 10 composiciones y una versión:
1 Seq mod (rumbita), 2 Baile plan de ninguna parte, 3 Post it, 4 Tetragrama (Borre de 2), 5 Shona leduart (chotis), 6 Mazurca en la carretera, 7 Marcha portuguesa, 8 Bonita, 9 Intro, 10 Día reels, 11 Ins (mazurca lenta)
Composiciones: [1] [2] [3] [4] [5] [10] [11] Perepau Ximenis, [6] Juan Naspleda, [7] Amália Rodrigues, [8] Roser RubióThe second disc Buzz “INS” (Temps Record 2016) is a collection of 10 new compositions and a version that want to contribute evocative melodies and rhythms rooted in traditional Catalan-Mediterranean cuisine, while a new material edge, the folk dance. INS is the result of creativity, inspiration, simplicity and emotion, the result of instincts and movement. The INS wants to be ebocada music folk dance or square dance, to create connections between musicians and dancers in national folk dance spaces (Catalonia – Catalan Countries) and international.
INS consists of 10 compositions and one version:
Seq 1 mod (rumbeta), 2 Ball up from nowhere, it Post 3, 4 Tetragrama (Borre 2), 5 Shona leduart (xotis) Mazurka six on the road, March 7 Portuguese Beautiful 8, 9 Intro 10 Day reels 11 Ins (slow mazurka)
Compositions: [1] [2] [3] [4] [5] [10] [11] Perepau Ximenis [6] John Naspleda [7] Amalia Rodrigues, [8] Rosario Rubio

TOP