FORGOT YOUR DETAILS?

Desde dentro

Categories: , Artista: João Vieira

Otras plataformas de venta:

Descripció

“Desde dentro” és el primer single de Joâo Vieira, aquest tema és un dels nou que forman part del àlbum “Hypnotic” (Temps Record 2018).

El compositor i baterista portuguès s’acompanya de músics amb una forta afinitat artística i versatilitat d’estils. Amb un important component melòdic i d’improvisació, els temes del disc estan fortament influenciats pel rock, el pop, el jazz i la música experimental. Hypnotic compta a més amb la col·laboració literària d’Owen Kilfeather i Dave Foxal, autors que s’han inspirat en poemes escrits en anglès pel poeta portuguès Fernando Pessoa escrivint lletres per a algunes composicions, afegint una profunditat filosòfica i literària de gran originalitat.

https://soundcloud.com/tempsrecord/desde-dentro“Desde dentro” es el primer single de Joâo Vieira, este tema es uno de los nueve que forman parte del álbum “Hypnotic” (Temps Record 2018).

El compositor y baterista portugués acompaña de músicos con una fuerte afinidad artística y versatilidad de estilos. Con un importante componente melódico y de improvisación, los temas del disco están fuertemente influenciados por el rock, el pop, el jazz y la música experimental. Hypnotic cuenta además con la colaboración literaria de Owen Kilfeather y Dave Foxal, autores que se han inspirado en poemas escritos en inglés por el poeta portugués Fernando Pessoa escribiendo letras para algunas composiciones, añadiendo una profundidad filosófica y literaria de gran originalidad .https://soundcloud.com/tempsrecord/desde-dentro“From inside” is the first single from Joâo Vieira, this is one of the nine that are part of the album “Hypnotic” (Temps Record 2018).

The Portuguese composer and drummer is accompanied by musicians with a strong artistic affinity and versatility of styles. With an important melodic and improvisational component, the songs on the disc are strongly influenced by rock, pop, jazz and experimental music. Hypnotic also has the literary collaboration of Owen Kilfeather and Dave Foxal, authors who have been inspired by poems written in English by the Portuguese poet Fernando Pessoa, writing lyrics for some compositions, adding a philosophical and literary depth of great originality .

https://soundcloud.com/tempsrecord/desde-dentro

TOP