FORGOT YOUR DETAILS?

I Remember Clifford

Otras plataformas de venta:

Descripció

“I Remember Clifford” és el primer avançament de “Jazzing 10 Vol. 1“. Aquest primer single és una cançó que va ser escrita pel saxofonista Benny Golson en memòria a Brown. La versió que interpreta la Sant Andreu Jazz Band és un arranjament d’Alfons Carrascosa i compta amb la interpretació especial d’Èlia Bastida i el trompetista nord-americà Joe Magnarelli.

La SAJB ha realitzat concerts per tot el país i també a França, Itàlia, Suïssa, Suècia, Dinamarca i un llarg etcètera.

Joan Chamorro, fundador i director, ha compartit el seu mètode de treball i la seva filosofia per tot el món: Universitat de Stanford (EUA), Medellin (Colòmbia), Marciac (França), Guadalajara i Mexico DF (Mèxic), i a diferents ciutats de Dinamarca, Suècia, Suïssa, Polònia i Alemanya, entre d’altres. El “Mètode Chamorro” s’ha convertit en una referència mundial, per la seva contribució a la producció i difusió de la música (jazz i bossa nova) i pel treball amb joves que han vist com les seves vides s’impregnaven de música i que ha inspirat a molts altres centenars de joves a tot el món.

“I Remember Clifford” es el primer avance de “Jazzing 10 Vol. 1”. Este primer single es una canción que fue compuesta por el saxofonista Benny Golson en memoria a Brown. La versión que interpreta la Sant Andreu Jazz Band es un arreglo de Alfons Carrascosa y cuenta con la interpretación especial de Èlia Bastida y el trompetista estadounidense Joe Magnarelli.

La SAJB ha realizado conciertos por todo el país y también en Francia, Italia, Suiza, Suecia, Dinamarca, y un largo etcétera.

Joan Chamorro, fundador y director, ha compartido su manera de trabajar y su filosofía por todo el mundo: Universidad de Stanford (EEUU), Medellin (Colombia), Marciac (Francia), Guadalajara y Mexico DF (México), y en diferentes ciudades de Dinamarca, Suiza, Suecia, Polonia, Alemania, etc. El “Método Chamorro” se ha convertido en una referencia mundial, por su contribución a la producción y a la difusión de la música (jazz y bossa nova) y por el trabajo con jóvenes que han visto como sus vidas se impregnaban de música y que ha inspirado a otros tantos cientos de jóvenes en todo el mundo.

“I Remember Clifford” is the first preview of “Jazzing 10 Vol. 1”. This first single is a song that was written by saxophonist Benny Golson in memory of Brown. The version performed by the Sant Andreu Jazz Band is an arrangement by Alfons Carrascosa and features a special performance by Èlia Bastida and the American trumpeter Joe Magnarelli.

The SAJB has performed throughout the country and also in France, Italy, Switzerland, Sweden, Denmark and a long list of others.

Joan Chamorro, founder and director, has shared his working method and philosophy around the world: Stanford University (USA), Medellin (Colombia), Marciac (France), Guadalajara and Mexico City (Mexico), and different cities in Denmark, Sweden, Switzerland, Poland and Germany, among others. The “Chamorro Method” has become a world reference, for its contribution to the production and dissemination of music (jazz and bossa nova) and for working with young people who have seen their lives permeated with music and which has inspired many hundreds of other young people around the world.

TOP