FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Jazzing-7

14,52 IVA inc.

Otras plataformas de venta:

Descripció

“Deixem alguna vegada d’aprendre a ensenyar millor? Hem de pensar que ja ho sabem tot sobre l’ensenyament?. Òbviament la música, per a mi, és quelcom molt important, i crec que això és fonamental per poder ensenyar-la.

Sempre penso que podem fer millor les coses, sense per això deixar de gaudir del que fem. Crec que, quan treballes amb músics tan joves, és molt important el que ensenyes, per suposat, però crec que és més important el que pots transmetre i com ho fas, perquè això serà el que aconsegueixi que vulguin fer de la música quelcom seu, de manera intensa, apassionada i il·lusionant.

L’aprenentatge de la música és infinit. En quin moment comencem a ser músics? On és la línia que separa ser-ho de no ser-ho…? Jo aposto perquè sigui des del començament, perquè és important sentir que allò que fas ja té una validesa i que la dedicació diària et farà avançar cap a tu mateix.

Crec en l’ensenyament de la música des d’una perspectiva diferent: aquella que ens porta a sentir que és quelcom important per a nosaltres i que ens porta a voler formar part del joc, i això, bàsicament, s’aconsegueix abordant l’aprenentatge de la música de la manera més natural possible, com quan aprenem una llengua, i no donant-li a la codificació del llenguatge tota la importància que de vegades li donem. Podem tocar i cantar i ballar molt més del que podem llegir i escriure.

En el cas del jazz (tot i que és extrapolable a totes les músiques), ho fem donant una gran importància a l’escolta i transcripció dels mestres, a entendre el teu instrument com a prolongació de la teva veu, i a la possibilitat de donar-li un espai a la teva pròpia creativitat.

CREC en el treball diari, en l’exigència, en el rigor, en la cerca constant de la millora, en l’alegria i en la passió pel que fem, però no vull que els exàmens siguin la motivació, ni tampoc el final del curs, ni acabar un llibre, el que toca en aquell moment precís, et diguis Pedro, Maria, Joan o Carmen…

Entenc, cada cop més, que tots som diferents i que el nostre camí musical no ha de venir marcat per anys d’estudi en un marc rígid, estructurat per parcel·les, per edats, per coneixements teòrics, aquells que toquen en un moment donat…

On són la cerca personal, el gust personal, el so propi, poder tenir la teva pròpia veu?

No totes les plantes floreixen en el mateix moment ni necessiten el mateix reg…

Aquí teniu el Jazzing 7(Temps Record, 2017) , una mostra de la nostra manera de treballar, basada en les reflexions anteriors. Espero que el gaudiu.”

Joan Chamorro (Agost 2017)

 “¿Dejamos alguna vez de aprender a enseñar mejor? ¿Debemos pensar que ya lo sabemos todo sobre la enseñanza?

Obviamente la música, para mí, es algo muy importante, y creo que eso es fundamental para poder enseñarla.

Siempre pienso que podemos hacer mejor las cosas, sin por ello dejar de disfrutar de lo que hacemos. Creo que, cuando trabajas con músicos tan jóvenes, es muy importante lo que enseñas, por supuesto, pero creo que es más importante lo que puedes transmitir, y cómo lo haces, porque eso será lo que consiga que quieran hacer de la música algo suyo, de manera intensa, apasionada e ilusionante.

El aprendizaje de la música es infinito. ¿En qué momento empezamos a ser músicos? ¿Dónde está la línea que separa serlo de no serlo…? Yo apuesto por que sea desde el principio, porque es importante sentir que aquello que haces ya tiene una validez y que la dedicación diaria te hará avanzar hacia ti mismo.

Creo en la enseñanza de la música desde una perspectiva diferente: aquella que nos lleva a sentir que es algo importante para nosotros y que nos lleva a querer formar parte del juego, y eso, básicamente, se consigue abordando el aprendizaje de la música de la manera más natural posible, como cuando aprendemos un idioma, y no dándole a la codificación del lenguaje toda la importancia que a veces le damos. Podemos tocar, y cantar y bailar mucho más de lo que podemos leer y escribir.

En el caso del jazz (aunque esto es extrapolable a todas las músicas), lo hacemos dando una gran importancia a la escucha y transcripción de los maestros, a entender tu instrumento como la prolongación de tu voz y a la posibilidad de darle un espacio a tu propia creatividad.

CREO en el trabajo diario, en la exigencia, en el rigor, en la búsqueda constante de la mejora, en la alegría y en la pasión por lo que hacemos, pero no quiero que los exámenes sean la motivación, ni tampoco el final del curso, ni acabar un libro, el que te toca en aquel momento preciso, te llames Pedro, Maria, Joan o Carmen…

Entiendo, cada vez más, que todos somos diferentes y que nuestro camino musical no tiene que venir marcado por años de estudio en un marco rígido, estructurado por parcelas, por edades, por conocimientos teóricos, aquellos que tocan en aquel momento…

¿Dónde están la búsqueda personal, el gusto personal, el sonido propio, el poder tener tu propia voz?

No todas las plantas florecen en el mismo momento ni necesitan el mismo riego…

Aquí tenéis el Jazzing 7 (Temps Record, 2017), una muestra de nuestra manera de trabajar, basada en las reflexiones anteriores. Espero que lo disfrutéis.”

Joan Chamorro (Agosto 2017)

 

TOP