FORGOT YOUR DETAILS?

Laura

Otras plataformas de venta:

Descripció

“Laura” és el segon avançament de “Jazzing 10 Vol. 1”. Aquest segon single és una cançó que va ser composta per David Raksin per a la pel·lícula de títol homònim, estrenada en 1944, i és un tema que Brown interpretava sovint. La versió que interpreta la Sant Andreu Jazz Band és un arranjament d’Alfons Carrascosa i compta amb un solo de trompeta d’Elsa Armengou i la col·laboració del saxofonista nord-americà Scott Hamilton.

La SAJB ha realitzat concerts per tot el país i també a França, Itàlia, Suïssa, Suècia, Dinamarca i un llarg etcètera.

Joan Chamorro, fundador i director, ha compartit el seu mètode de treball i la seva filosofia per tot el món: Universitat de Stanford (EUA), Medellin (Colòmbia), Marciac (França), Guadalajara i Mexico DF (Mèxic), i a diferents ciutats de Dinamarca, Suècia, Suïssa, Polònia i Alemanya, entre d’altres. El “Mètode Chamorro” s’ha convertit en una referència mundial, per la seva contribució a la producció i difusió de la música (jazz i bossa nova) i pel treball amb joves que han vist com les seves vides s’impregnaven de música i que ha inspirat a molts altres centenars de joves a tot el món.

“Laura” es el segundo adelanto de “Jazzing 10 Vol. 1 “. Este segundo single es una canción que fue compuesta por David Raksin para la película de título homónimo, estrenada en 1944, y es un tema que Brown interpretaba a menudo. La versión que interpreta la Sant Andreu Jazz Band es un arreglo de Alfonso Carrascosa y cuenta con un solo de trompeta de Elsa Armengou y la colaboración del saxofonista norteamericano Scott Hamilton.

La SAJB ha realizado conciertos por todo el país y también en Francia, Italia, Suiza, Suecia, Dinamarca y un largo etcétera.

Joan Chamorro, fundador y director, ha compartido su método de trabajo y su filosofía por todo el mundo: Universidad de Stanford (EE.UU.), Medellín (Colombia), Marciac (Francia), Guadalajara y Mexico DF (México), y en diferentes ciudades de Dinamarca, Suecia, Suiza, Polonia y Alemania, entre otros. El “Método Chamorro” se ha convertido en una referencia mundial, por su contribución a la producción y difusión de la música (jazz y bossanova) y por el trabajo con jóvenes que han visto como sus vidas se impregnaban de música y que ha inspirado a muchos otros cientos de jóvenes en todo el mundo.“Laura” is the second preview of “Jazzing 10 Vol. 1 ”. This second single is a song that was composed by David Raksin for the film of the same name, released in 1944, and is a theme that Brown often performed. The version performed by the Sant Andreu Jazz Band is an arrangement by Alfons Carrascosa and features a trumpet solo by Elsa Armengou and the collaboration of American saxophonist Scott Hamilton.

The SAJB has performed throughout the country and also in France, Italy, Switzerland, Sweden, Denmark and a long list of others.

Joan Chamorro, founder and director, has shared his working method and philosophy around the world: Stanford University (USA), Medellin (Colombia), Marciac (France), Guadalajara and Mexico City (Mexico), and different cities in Denmark, Sweden, Switzerland, Poland and Germany, among others. The “Chamorro Method” has become a world reference, for its contribution to the production and dissemination of music (jazz and bossa nova) and for working with young people who have seen how their lives were imbued with music and which has inspired many hundreds of other young people around the world.

TOP