FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

The Garden of Eden

12,10 IVA inc.

Categoria: Artista: Àlex Cassanyes

Otras plataformas de venta:

Descripció

The Garden of Eden és el primer treball de l’ÀLEX CASSANYES BIG BAND PROJECT, una formació de Big Band tradicional de Jazz però amb aires contemporanis. L’àlbum vol deixar constància de tota la feina feta durant els últims anys a partir de les composicions de l’Àlex Cassanyes entre els anys 2013 i 2016. La música parteix de les experiències vitals, de les emocions, i també d’una forta influència de les diverses arts i així poder intentar plasmar diferents realitats estètiques. La formació de Big Band és alhora un vehicle perfecte per mostrar qualsevol ambient sonor, des d’un paisatge amb olor de calma fins a un bombardeig d’emocions viscerals.

El disc consta de 4 composicions originals, aquestes liderades per la suite The Garden of Eden, influenciada per la literatura d’Ernest Hemingway. Cada moviment dóna importància a una nota en concret (La, Fa i Sol), on cada una adopta l’eix principal de les melodies, harmonies i textures. El jardí anhelat adopta la metàfora d’aquell lloc paradisíac on el compositor es troba realitzant el que més li agrada a la vida: escriure música.

Les altres composicions són: Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, basada en la pintura homònima del pintor Georges Seurat; Vaekst, on la cèl·lula musical adquireix una malformació i Drugstore, un petit somni de llibertat en contra de la fatiga crònica, tan present la societat actual.

The Garden of Eden es el primer trabajo de la ALEX CASSANYES BIG BAND PROJECT, una formación de Big Band tradicional pero con aires contemporáneos. El álbum quiere dejar constancia de todo el trabajo hecho durante los últimos años, partiendo de las composiciones de Alex Cassanyes entre los años 2013 y 2016. La música arranca de las experiencias vitales, de las emociones, y también de una fuerte influencia de las artes, pretendiendo plasmar diferentes realidades estéticas. La formación de Big Band es a la vez un vehículo perfecto para cualquier ambiente sonoro, des de un paisaje con fragancia de calma hasta un bombardeo de emociones viscerales.

El disco se compone de 4 composiciones originales lideradas por la suite The Garden of Eden , influenciada por la literatura de Hemingway. Cada movimiento se basa en una nota en particular (La, Fa y Sol) donde cada nota figura como eje principial en las melodías, armonías y texturas. El jardín anhelado se ampara en la metáfora de aquel lugar paradisíaco donde el compositor se descubre realizando lo que más le gusta en la vida: escribir música.

Las otras composiciones son: Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, basada en la pintura homónima del pintor Georges Seurat; Vaekst, dónde la célula musical adquiere una malformación y Drugstore, una pequeña fantasia de libertad en contra de la fatiga crónica, tan imperante en la sociedad actual.The Garden of Eden is the first work of the ALEX CASSANYES BIG BAND PROJECT, a traditional Big Band band, but with contemporary flair. The album wants to record all the work done during the last year, starting from Alex Cassanyes’ compositions between 2013 and 2016. The music starts from the life experiences, emotions, and from a strong influence of arts, trying to capture different aesthetic realities. The Big Band’s ensemble is at the same time a perfect vehicle for any sound environment, from a landscape with calm fragrance to a bombardment of visceral emotions.

The disc is made of 4 original compositions led by the suite The Garden of Eden, influenced by Hemingway’s literature. Each movement is based on a particular note (A, F and G) where each note appears as the main axis in the melodies, harmonies and textures. The longed-for garden is based on the metaphor of that paradisiacal place where the composer discovers himself doing what he loves most in life: writing music.

The other compositions are: A dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, based on the homonymous painting by the painter Georges Seurat; Vaekst, where the musical cell acquires a malformation and Drugstore, a small fantasy of freedom against chronic fatigue, so prevalent in today’s society.

TOP