FORGOT YOUR DETAILS?

Viatjazz

12,10 IVA inc.

Categoria: Etiquetes: , , Artista: Roger Canals

Otras plataformas de venta:

Descripció

El jazz és la mare de totes les músiques modernes. L’arrel a partir de la qual han nascut gèneres tan populars com el rock, el pop, el funk o el hip hop. Una expressió amb més de cent anys d’història i un abast d’allò més transversal. Per això és una música ideal per a descobrir i gaudir en família. Perquè agrada tant a petits com a grans, perquè no entén de límits ni de fronteres, i perquè s’adapta sense problemes a qualsevol cultura i a qualsevol idioma.

“Viatjazz a Nova Orleans”  (Temps Record 2017) és una manera diferent i divertida d’aproximar-se al jazz. Una proposta inèdita i innovadora que explica el fet musical a través del diàleg constant amb un dels màxims exponents de l’art urbà: el grafit. Un disc que enllaça composicions originals de Roger Canals amb estàndards del dixieland i del swing, i un repertori que obrirà les portes del jazz als més menuts sense necessitat de recórrer als tòpics i evitant els llenguatges infantilitzats.

Les cançons de “Viatjazz a Nova Orleans” són l’espina dorsal d’un dels espectacles més aplaudits de la Cia. Roger Canals. Un concert didàctic que s’ha presentat en escenaris d’arreu del país, inclosos els del Black Music Festival, el Festival Jardins de Pedralbes i la Mostra d’Igualada, i que per fi podem escoltar tant en format físic (cd) com a les plataformes digitals. L’edició en cd inclou les lletres de les cançons, notes divulgatives, abundant material gràfic i fins i tot un kit de grafit perquè nosaltres mateixos poguem il·lustrar-ne la caràtula.El jazz es la madre de todas las músicas modernas. La raíz a partir de la cual han nacido géneros tan populares como el rock, el pop, el funk o el hip hop. Una expresión con más de cien años de historia y un alcance de lo más transversal. Por eso es una música ideal para descubrir y disfrutar en familia. Porque gusta tanto a pequeños como a mayores, porque no entiende de límites ni de fronteras, y porque se adapta sin problemas a cualquier cultura y en cualquier idioma.

“Viatjazz en Nueva Orleans” (Temps Record 2017) es una manera diferente y divertida de aproximarse al jazz. Una propuesta inédita e innovadora que explica el hecho musical a través del diálogo constante con uno de los máximos exponentes del arte urbano: el grafito. Un disco que enlaza composiciones originales de Roger Canals con estándares del dixieland y del swing, y un repertorio que abrirá sus puertas del jazz los más pequeños sin necesidad de recurrir a los tópicos y evitando los lenguajes infantilizados.

Las canciones de “Viatjazz en Nueva Orleans” son la espina dorsal de uno de los espectáculos más aplaudidos de la Cía. Roger Canals. Un concierto didáctico que se ha presentado en escenarios de todo el país, incluidos los del Black Music Festival, el Festival Jardines de Pedralbes y la Muestra de Igualada, y que por fin podemos escuchar tanto en formato físico (CD) como las plataformas digitales. La edición en CD incluye las letras de las canciones, notas divulgativas, abundante material gráfico e incluso un kit de grafito para que nosotros mismos podamos ilustrar la carátula.

(Google traductor)Jazz is the mother of all modern music. The root from which genres are born as popular as rock, pop, funk or hip hop. An expression with more than one hundred years of history and a range of the most transversal. That’s why it’s an ideal music to discover and enjoy with the family. Because he likes both children and adults, because he does not understand boundaries or borders, and because he adapts seamlessly to any culture and language.

“Viatjazz in New Orleans” (Temps Record 2017) is a different and fun way to get closer to jazz. An unprecedented and innovative proposal that explains the musical fact through constant dialogue with one of the greatest exponents of urban art: graphite. A record that connects original compositions of Roger Canals with standards of dixieland and swing, and a repertoire that will open the doors of jazz to the youngest without resorting to the clichés and avoiding the childish languages.

The songs of “Viatjazz in New Orleans” are the backbone of one of the most applauded spectacles of the CIA. Roger Canals. An educational concert that has been presented in venues around the country, including the Black Music Festival, the Jardines de Pedralbes Festival and the Mostra d’Igualada, and that we can finally listen to both physical format (CD) and Digital platforms The cd edition includes song lyrics, news releases, abundant graphic material and even a graphite kit so that we can illustrate the cover itself.

(Google translate)

TOP