FORGOT YOUR DETAILS?

Zunk

9,99 IVA inc.

Categories: , Artista: Zunk

Otras plataformas de venta:

Descripció

Set composicions originals de Josep Traver (guitarra elèctrica), Joan Aymerich (teclat), Sergi Sala (baix elèctric) i Tito Busquets (bateria), membres del quartet de jazz-funk de Barcelona ZUNK (Temps Record 2017).

Aquest treball, resultat de dues sessions d’estudi de 2008 i 2011, vol deixar constància de l’activitat dels primers anys del grup, amb una instantània d’aquell moment que es publica el 2017 per celebrar una dècada d’existència. Enregistraments frescos -pràcticament sense editar- d’un repertori amb el que ZUNK ha aconseguit desenvolupar un llenguatge estètic propi, explorant els límits entre composició i improvisació.

El funk instrumental elèctric més contundent, mesclat amb jazz, i grans dosis de groove com a element imprescindible, de la mà de quatre músics habituals dels escenaris del país. Això és ZUNK.Siete composiciones originales de Josep Traver (guitarra eléctrica), Joan Aymerich (teclado), Sergi Sala (bajo eléctrico) i Tito Busquets (batería), miembros del cuarteto de jazz-funk de Barcelona ZUNK (Temps Record, 2017).

Éste trabajo, resultado de dos sesiones de estudio de 2008 y 2011, pretende plasmar la actividad musical de los primeros años del grupo, con una instantánea de aquél momento que se publica en 2017 para celebrar una década de existencia. Grabaciones frescas -casi sin editar- de un repertorio con el que ZUNK ha conseguido desarrollar un lenguage estético propio, explorando los límites entre composición y improvisación.

El funk instrumental eléctrico mas contundente, mezclado con jazz, y grandes dosis de groove como elemento imprescindible, de la mano de cuatro músicos habituales de los escenarios del país. Ésto es ZUNK.Seven original compositions by Josep Traver (electric guitar), Joan Aymerich (keyboard), Sergi Sala (electric bass) and Tito Busquets (drums), members of the jazz-funk quartet stablished in Barcelona ZUNK (Temps Record, 2017).

This work is a result of two studio sessions from 2008 and 2011, and wants to show the band’s first years of activity, with a picture of that moment published in 2017 to celebrate a decade of existence. Fresh recordings -almost without editing- of the tunes that have allowed ZUNK to find an own aesthetic language, exploring the boundaries between composition and improvisation.

The strongest electric instrumental funk, merged with jazz, and a big dose of groove as an essential element, performed by four well known local musicians. This is ZUNK.

TOP