FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

a2

10,00 IVA inc.

Otras plataformas de venta:

Descripció

El nou treball discogràfic “a2” (Temps Record, 2019) de Javier Vizcaíno ens infon, a través d’un ritme precís i enèrgic, un decidit optimisme quan l’escoltem, en un llenguatge molt propi i particular. En altres ocasions, és el lirisme més pur el que sorgeix en un ambient intimista, com evocador d’impressions i records.

El títol a2 s’utilitza en la nomenclatura orquestral per definir que la interpretació d’una sola part instrumental és destinada a dos instruments.

D’aquesta manera, el títol de l’àlbum descriu el format utilitzat en una sèrie de composicions escrites a2, per a clarinet i piano, interpretades magníficament en el disc pel clarinetista José Miguel Azorín Marc i Javier Vizcaíno al piano. La resta de peces que conformen el disc estan escrites per a piano sol interpretades pel propi compositor.El nuevo trabajo discográfico “a2” (Temps Record, 2019) de Javier Vizcaíno nos infunde, a través de un ritmo preciso y enérgico, un decidido optimismo cuando lo escuchamos, en un lenguaje muy propio y particular. En otras ocasiones, es el lirismo más puro el que surge en un ambiente intimista, como evocador de impresiones y recuerdos.

El título a2 se utiliza en la nomenclatura orquestal para definir que la interpretación de una sola parte instrumental es destinada a dos instrumentos.

De esta forma, el título del álbum describe el formato utilizado en una serie de composiciones escritas a2, para clarinete y piano, interpretadas magníficamente en el disco por el clarinetista José Miguel Azorín Marco y Javier Vizcaíno al piano. El resto de piezas que conforman el disco están escritas para piano solo interpretadas por el propio compositor.

 The new record work “a2” (Temps Record, 2019) by Javier Vizcaíno infuses us, through a precise and energetic rhythm, a decided optimism when we listen to it, in a very own and particular language. At other times, it is the purest lyricism that emerges in an intimate environment, as reminiscent of impressions and memories.

The a2 title is used in the orchestral nomenclature to define that the interpretation of a single instrumental part is destined to two instruments.

In this way, the title of the album describes the format used in a series of compositions written a2, for clarinet and piano, performed magnificently on the album by clarinetist José Miguel Azorín Marco and Javier Vizcaíno on piano. The rest of the pieces that make up the album are written for piano only performed by the composer himself.

TOP