FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Vol.2 : Consciència de classe

12,00 IVA inc.

Categories: , Artistas: Névoa , Vicenç Solsona

Otras plataformas de venta:

Descripció

NÉVOA + VICENÇ SOLSONA

Vol. 2   “Consciència de classe”

La Névoa i el guitarrista Vicenç Solsona han treballat junts en la formació de fado que lidera la cantant i, des del 2010, tenen un projecte conjunt com a duet.

“Consciència de classe” (Temps Record, 2019) és el segon treball sorgit d’aquesta col·laboració, amb 11 cançons de gèneres diversos triades per parlar, essencialment, de fraternitat.

Jean-Paul Sartre deia que l’infern són els altres… i hi ha dies que sembla ben bé així. Italo Calvino escriu que els humans vivim a l’infern que construïm entre tots, i que el que hem de fer és trobar allò que no és infern i fer-ho créixer. La consciència de classe o, dit d’una altra manera, la fraternitat, és una forma de detectar allò que ens uneix als humans i fer-ho créixer. Veure i reconèixer l’altre per teixir alguna cosa que ens reconnecti.

Cançons de Zeca Afonso, Ovidi Montllor, Jacques Brel, Toti Soler, Quintero, León y Quiroga, entre d’altres.

9 de març, 2019

Auditori Barradas, L’Hospitalet

Festival Barnasants

www.nevoa.com

https://www.instagram.com/nevoanuria/

https://www.instagram.com/vicencsolsona/NÉVOA + VICENÇ SOLSONA

Vol. 2   “Consciència de classe”

La Névoa y el guitarrista Vicenç Solsona han trabajado juntos en la formación de fado que lidera la cantante y, desde 2010, tienen un proyecto conjunto como dúo. “Conciencia de clase” (Temps Record, 2019) es el segundo trabajo surgido de esta colaboración, con 11 canciones de géneros diversos elegidas para hablar, esencialmente, de fraternitat.

Jean-Paul Sartre decía que el infierno son los otros … y hay días que parece exactamente así. Italo Calvino escribe que los humanos vivimos en el infierno que construimos entre todos, y que lo que tenemos que hacer es encontrar lo que no es infierno y hacerlo crecer. La conciencia de clase o, dicho de otro modo, la fraternidad, es una forma de detectar lo que nos une a los humanos y hacerlo crecer.

Ver y reconocer al otro para tejer algo que nos reconnecti.Cançons de José Afonso, Ovidi Montllor, Jacques Brel, Toti Soler, Quintero, León y Quiroga, entre otros.

9 de marzo, 2019

Auditori Barradas, L’Hospitalet

Festival Barnasants

www.nevoa.com

https://www.instagram.com/nevoanuria/

https://www.instagram.com/vicencsolsona/NÉVOA + VICENÇ SOLSONA

Vol. 2   “Consciència de classe”

La Névoa and guitarist Vicenç Solsona have worked together on the fado formation that the singer is leading and, since 2010, have a joint project as a duet. “Conciència de classe” (Class consciousness) (Temps Record, 2019) is the second work that emerged from “this collaboration, with 11 songs of different genres chosen to speak, essentially, of fraternity.

Jean-Paul Sartre said hell are the others … and there are days that look like this. Italo Calvino writes that humans live in hell that we build among all, and that what we have to do is find what is not hell and make it grow. Class consciousness, or, in other words, fraternity, is a way of detecting what unites us to humans and makes them grow.

See and recognize the other to knit something that reconcile us. References from Zeca Afonso, Ovidi Montllor, Jacques Brel, Toti Soler, Quintero, León and Quiroga, among others.

www.nevoa.com

https://www.instagram.com/nevoanuria/

https://www.instagram.com/vicencsolsona/

TOP