FORGOT YOUR DETAILS?

Latidos

Categoria: Artista: Raska

Otras plataformas de venta:

Descripció

Raska estrena nou single i videoclip amb ‘Latidos’

Dos anys després del llançament del seu tercer àlbum  “Reneix de les cendres”, Raska torna a la càrrega amb el single ‘Latidos’. En el seu nou treball, el grup del Baix Montseny consolida l’aposta pel rock crític i el mestissatge, alhora que assoleix un impressionant discurs reivindicatiu que s’evidencia tant en la lletra com en el clip.

‘Latidos’ és un cant al món. Un crit d’auxili desbordant amb el que Raska sacseja i insta al públic a obrir els ulls davant una societat deshumanitzada, on els valors més essencials semblen haver caigut en l’oblit. Així, el grup reclama el despertar de la gent i del seu esperit solidari.

Sense bases electròniques ni clixés tipificats, Raska troba un món sonor intens i ric, on no hi falten ni les bases rítmiques del rock ni la cura expressiva dels solos instrumentals, dels cors vocals i de la secció de vents. La col·laboració de l’artista independent Young Johnson aporta profunditat al single, amb una veu personal que apel·la a les inquietuds més remotes de l’individu.

L’enregistrament d’aquest nou single va a càrrec de Juanjo Alba, de Medusa Estudio, mentre que per la mescla i la masterització el grup torna a confiar en RPM estudios, amb qui ja va treballar amb l’àlbum “Reneix de les cendres”.  El videoclip, per la seva part, està dirigit per Adrià Draper i Toni Llobet.

 

 

 

 

Raska estrena nuevo single y videoclip con ‘Latidos’

Dos años después del lanzamiento de su tercer álbum “Renace de las cenizas”, Raska vuelve a la carga con el single ‘Latidos’. En su nuevo trabajo, el grupo del Baix Montseny consolida la apuesta por el rock crítico y el mestizaje, a la vez que logra un impresionante discurso reivindicativo que se evidencia tanto en la letra como en el clip.

‘Latidos’ es un canto al mundo. Un grito de auxilio desbordante con lo Raska sacude e insta al público a abrir los ojos ante una sociedad deshumanizada, donde los valores más esenciales parecen haber caído en el olvido. Así, el grupo reclama el despertar de la gente y de su espíritu solidario.

Sin bases electrónicas ni clichés tipificados, Raska encuentra un mundo sonoro intenso y rico, donde no faltan ni las bases rítmicas del rock ni el cuidado expresiva de los solos instrumentales, los coros vocales y de la sección de vientos. La colaboración del artista independiente Young Johnson aporta profundidad al single, con una voz personal que apela a las inquietudes más remotas del individuo.

La grabación de este nuevo single a cargo de Juanjo Alba, de Medusa Estudio, mientras que para la mezcla y la masterización el grupo vuelve a confiar en RPM estudios, con quien ya trabajó con el álbum “Renace de las cenizas “. El videoclip, por su parte, está dirigido por Adrià Draper y Toni Llobet.Raska releases new single and video clip with ‘Latidos’

Two years after the release of his third album “Renaissance of Ashes,” Raska returns to the charge with the single ‘Latidos’. In his new work, the Baix Montseny group consolidates its commitment to critical rock and mestizaje, while at the same time it achieves an impressive claiming discourse that is evident in both the lyrics and the clip.

‘Latidos’ is a song to the world. A shout of overwhelming assistance with the Raska shakes and urges the public to open their eyes to a dehumanized society, where the most essential values ​​seem to have fallen into oblivion. Thus, the group demands the awakening of the people and their spirit of solidarity.

Without electronic bases or typified clichés, Raska finds an intense and rich sonic world, where rock rhythmic bases and the expressive care of instrumental solos, vocal choirs and the wind section are not lacking. The collaboration of the independent artist Young Johnson brings depth to the single, with a personal voice that appeals to the most remote concerns of the individual.

The recording of this new single by Juanjo Alba, from Medusa Studio, while for the mixing and mastering the group re-trusts RPM studies, with whom he has already worked with the album “Renaissance of ashes.” The video clip, for its part, is directed by Adrià Draper and Toni Llobet.

TOP