FORGOT YOUR DETAILS?

Sin miedo a salirSin miedo a salir

Categoria: Artista: Marina Tuset

Otras plataformas de venta:

Descripció

El tema “Sin miedo a salir” va sorgir desprès de la lectura del llibre “El poder del ara” i la lletra és el resultat posterior a la lectura. El llibre parla de viure el moment i no preocupar-nos per coses que ja han passat o que han de passar. La lletra està feta amb un amic de la Marina mentre eren a Boston. La cançó està produïda per el Victor Mirallas i la mescla per l’Arnau Figueres.

El tema “Sin miedo a salir” surgió después de la lectura del libro “El poder del ahora” y la letra es el resultado posterior a la lectura. El libro habla de vivir el momento y no preocuparnos por cosas que ya han pasado o que tienen que pasar. La letra está hecha con un amigo de Marina mientras estaban en Boston. La canción está producida por el Victor Mirallas y la mezcla por Arnau Figueres.

TOP