FORGOT YOUR DETAILS?

Los pies en el suelo

12,10 IVA inc.

Categoria:

Descripció

Ha fet els seus primers passos per gairebé cada un dels 4 elements del hip-hop, però així com va començar, a dia d’avui aquesta de ple en el panorama del rap espanyol intentant fer que la seva música poc a poc, amb esforç i ganes arribi cada vegada a més escoltats, ensenyant totes les seves inquietuds, les seves pors, els seus somnis, tot el que porta dins plasmant en cançons, sense importar-li massa el que diran, a qui li pugui agradar o no, simplement fa música, la gaudeix, en té cura, i te la ensenya sempre que estiguis disposat a escoltar-la.

L’any 2014 va treure a la llum la seva primera maqueta anomenada “Cor en Mà” composta per 8 cançons (disponible a descàrrega gratuïta) i dos anys després es troba treballant en el seu segon disc, ja de manera professional, que consta de 16 cançons, totes elles gravades en Temps Record de la mà d’Eric Roldan, i que deixarà clares les seves intencions de fer-se un lloc en el panorama del rap en espanyol.Ha hecho sus pinitos por casi cada uno de los 4 elementos del hip-hop, pero así como empezó, a día de hoy esta de lleno en el panorama del rap español intentando hacer que su música poco a poco, con esfuerzo y ganas llegue cada vez a más oídos, enseñando todas sus inquietudes, sus miedos, sus sueños, todo lo que lleva dentro plasmándolo en canciones, sin importarle demasiado el que dirán, a quien le pueda gustar o no, simplemente hace música, la disfruta, la cuida, y te la enseña siempre que estés dispuesto a escucharla.

En el año 2014 sacó a la luz su primera maqueta llamada “Corazón en Mano” compuesta por 8 canciones (disponible en descarga gratuita) y dos años después se encuentra trabajando en su segundo disco, ya de manera profesional, que consta de 16 canciones, todas ellas grabadas en Temps Record de la mano de Eric Roldan, y que dejará claras sus intenciones de hacerse un hueco en el panorama del rap en español.He has made his pinitos by almost every one of the 4 elements of hip-hop, but as it began, to this day he is full in the Spanish rap scene trying to make his music little by little, with effort and desire each More and more ears, teaching all his worries, his fears, his dreams, all that he has inside him, transforming him into songs, not caring too much about what they will say, who can like it or not, just make music, enjoy it, And teaches you always that you are willing to listen to it.

In 2014 he released his first demo called “Corazón en Mano” composed by 8 songs (available for free download) and two years later he is working on his second album, in a professional way, consisting of 16 songs, All recorded in Temps Record by the hand of Eric Roldan, and that will make cl

Los pies en el suelo

12,10 IVA inc.

Categoria:

Descripció

Ha fet els seus primers passos per gairebé cada un dels 4 elements del hip-hop, però així com va començar, a dia d’avui aquesta de ple en el panorama del rap espanyol intentant fer que la seva música poc a poc, amb esforç i ganes arribi cada vegada a més escoltats, ensenyant totes les seves inquietuds, les seves pors, els seus somnis, tot el que porta dins plasmant en cançons, sense importar-li massa el que diran, a qui li pugui agradar o no, simplement fa música, la gaudeix, en té cura, i te la ensenya sempre que estiguis disposat a escoltar-la.

L’any 2014 va treure a la llum la seva primera maqueta anomenada “Cor en Mà” composta per 8 cançons (disponible a descàrrega gratuïta) i dos anys després es troba treballant en el seu segon disc, ja de manera professional, que consta de 16 cançons, totes elles gravades en Temps Record de la mà d’Eric Roldan, i que deixarà clares les seves intencions de fer-se un lloc en el panorama del rap en espanyol.Ha hecho sus pinitos por casi cada uno de los 4 elementos del hip-hop, pero así como empezó, a día de hoy esta de lleno en el panorama del rap español intentando hacer que su música poco a poco, con esfuerzo y ganas llegue cada vez a más oídos, enseñando todas sus inquietudes, sus miedos, sus sueños, todo lo que lleva dentro plasmándolo en canciones, sin importarle demasiado el que dirán, a quien le pueda gustar o no, simplemente hace música, la disfruta, la cuida, y te la enseña siempre que estés dispuesto a escucharla.

En el año 2014 sacó a la luz su primera maqueta llamada “Corazón en Mano” compuesta por 8 canciones (disponible en descarga gratuita) y dos años después se encuentra trabajando en su segundo disco, ya de manera profesional, que consta de 16 canciones, todas ellas grabadas en Temps Record de la mano de Eric Roldan, y que dejará claras sus intenciones de hacerse un hueco en el panorama del rap en español.He has made his pinitos by almost every one of the 4 elements of hip-hop, but as it began, to this day he is full in the Spanish rap scene trying to make his music little by little, with effort and desire each More and more ears, teaching all his worries, his fears, his dreams, all that he has inside him, transforming him into songs, not caring too much about what they will say, who can like it or not, just make music, enjoy it, And teaches you always that you are willing to listen to it.

In 2014 he released his first demo called “Corazón en Mano” composed by 8 songs (available for free download) and two years later he is working on his second album, in a professional way, consisting of 16 songs, All recorded in Temps Record by the hand of Eric Roldan, and that will make cl

Los pies en el suelo

12,10 IVA inc.

Categories: , Etiquetes: , , Artista: Beto

Otras plataformas de venta:

Descripció

Ha fet els seus primers passos per gairebé cada un dels 4 elements del hip-hop, però així com va començar, a dia d’avui aquesta de ple en el panorama del rap espanyol intentant fer que la seva música poc a poc, amb esforç i ganes arribi cada vegada a més escoltats, ensenyant totes les seves inquietuds, les seves pors, els seus somnis, tot el que porta dins plasmant en cançons, sense importar-li massa el que diran, a qui li pugui agradar o no, simplement fa música, la gaudeix, en té cura, i te la ensenya sempre que estiguis disposat a escoltar-la.

L’any 2014 va treure a la llum la seva primera maqueta anomenada “Cor en Mà” composta per 8 cançons (disponible a descàrrega gratuïta) i dos anys després es troba treballant en el seu segon disc, ja de manera professional, que consta de 16 cançons, totes elles gravades en Temps Record de la mà d’Eric Roldan, i que deixarà clares les seves intencions de fer-se un lloc en el panorama del rap en espanyol.Ha hecho sus pinitos por casi cada uno de los 4 elementos del hip-hop, pero así como empezó, a día de hoy esta de lleno en el panorama del rap español intentando hacer que su música poco a poco, con esfuerzo y ganas llegue cada vez a más oídos, enseñando todas sus inquietudes, sus miedos, sus sueños, todo lo que lleva dentro plasmándolo en canciones, sin importarle demasiado el que dirán, a quien le pueda gustar o no, simplemente hace música, la disfruta, la cuida, y te la enseña siempre que estés dispuesto a escucharla.

En el año 2014 sacó a la luz su primera maqueta llamada “Corazón en Mano” compuesta por 8 canciones (disponible en descarga gratuita) y dos años después se encuentra trabajando en su segundo disco, ya de manera profesional, que consta de 16 canciones, todas ellas grabadas en Temps Record de la mano de Eric Roldan, y que dejará claras sus intenciones de hacerse un hueco en el panorama del rap en español.He has made his pinitos by almost every one of the 4 elements of hip-hop, but as it began, to this day he is full in the Spanish rap scene trying to make his music little by little, with effort and desire each More and more ears, teaching all his worries, his fears, his dreams, all that he has inside him, transforming him into songs, not caring too much about what they will say, who can like it or not, just make music, enjoy it, And teaches you always that you are willing to listen to it.

In 2014 he released his first demo called “Corazón en Mano” composed by 8 songs (available for free download) and two years later he is working on his second album, in a professional way, consisting of 16 songs, All recorded in Temps Record by the hand of Eric Roldan, and that will make cl

TOP