FORGOT YOUR DETAILS?

Antibang

Categoria:

Descripció

“Antibang” (Temps Record, 2019) és el quart treball discogràfic de Jan Díaz, en el que transcorren 8 cançons que ha anat confeccionant amb molta cura entre finals de 2016 i febrer de 2019. Produït amb Genís Sobrado i acompanyat en diferents temes pel mateix Genís, Rubén Castro i Juan Carlos Arévalo, aquests últims, col·laboradors habituals en els directes d’aquest artista.

Amb un estil molt personal, Jan ens explica històries, sovint atemporals, que podrien succeir a qualsevol de nosaltres i en qualsevol racó del planeta. Les seves cançons són en essència, una explosió de tot tipus d’emocions, d’amor en el seu sentit més ampli, de superació, de frustració, d’inconformisme, d’adaptació, …

“Antibang”, amb aquest títol defineix el propi artista a tot allò que rebutja; les guerres, qualsevol manera de violència, l’odi. Centrant-se així en temes més emocionals, i bussejant pel nostre més intens món interior.

Vuit cançons amb sonoritats acústiques carregades d’emoció, llibertat i sinceritat.“Antibang” (Temps Record, 2019) es el cuarto trabajo discográfico de Jan Díaz, en el cuál transcurren 8 canciones que ha ido confeccionando con mucho mimo entre finales de 2016 y febrero de 2019. Producido junto a Genís Sobrado y acompañado en diferentes temas por el propio Genís, Rubén Castro y Juan Carlos Arévalo, estos últimos, colaboradores habituales en los directos de este artista.

Con un estilo muy personal, Jan nos cuenta historias, a menudo atemporales, que podrían sucedernos a cualquiera de nosotros y en cualquier rincón del planeta. Sus canciones son en esencia, una explosión de todo tipo de emociones, de amor en su sentido más amplio, de superación, de frustración, de inconformismo, de adaptación,…

Con éste título define el propio artista a todo aquello que rechaza; las guerras, cualquier modo de violencia, el odio. Centrándose así en temas más emocionales, y buceando por nuestro más intenso mundo interior.

Ocho canciones con sonoridades acústicas cargadas de emoción, libertad y sinceridad.Here it is “Antibang” (Temps Record, 2019), the fourth album by Jan Díaz, this album was created between the end of 2016 and early 2019. This album of 8 songs produced with great care by Jan and Genís Sobrado. Genís also accompanies Jan on some of the songs along with Rubén Castro and Juan Carlos Arévalo who regularly feature with Jan in live gigs.

“Antibang” with his very personal style, Jan tells us stories, often timeless, that could happen to any of us in any corner of the planet. These songs are in essence, an expression in music of all kinds of senses and emotions, of prevalence, of frustration, of rebellion and of adaptation, of love in its broadest sense,…

“Antibang”, with this title defines the artist himself to everything he rejects; wars, any kind of violence, hatred. Focusing on more emotional issues, and diving through our most intense inner world.

Eight songs with acoustic sounds loaded with emotion, freedom and sincerity.

TOP