FORGOT YOUR DETAILS?

Sueños Ibéricos

12,00 IVA inc.

Categoria: Artista: Marés Sonoras

Otras plataformas de venta:

Descripció

“Sueños Ibéricos” (Temps Record, 2020) és un recorregut per la música de la nostra península impulsat per les cançons de bressol, unes cançons representatives i presents en cada tradició, relacionades també amb la maternitat i el bressol, un bressol comú que és la cultura ibèrica. A el mateix temps la polisèmia de la son ens porta a la imaginació, la creació i el somieig, on tot és possible, convertint aquest disc en una evocació emocional basada en la connexió de les sonoritats de la península ibèrica. Paral·lelament, les procedències i vivències dels participants de el projecte queden dibuixades com empremtes en aquest viatge compartit.”Sueños Ibéricos” (Temps Record, 2020) es un recorrido por la música de nuestra península impulsado por las nanas, unas canciones representativas y presentes en cada tradición, relacionadas también con la maternidad y la cuna, una cuna común que es la cultura ibérica. Al mismo tiempo la polisemia del sueño nos lleva a la imaginación, la creación y la ensoñación, donde todo es posible, convirtiendo este disco en una evocación emocional basada en la conexión de las sonoridades de la península ibérica. Paralelamente, las procedencias y vivencias de los participantes del proyecto quedan dibujadas como huellas en este viaje compartido.”Sueños Ibéricos” (Temps Record, 2020) is a journey through the music of our peninsula driven by nanas, representative songs and present in each tradition, also related to motherhood and the cradle, a common cradle that is the Iberian culture. At the same time the polysemy of the dream leads us to imagination, creation and reverie, where everything is possible, turning this album into an emotional evocation based on the connection of the sounds of the Iberian Peninsula. At the same time, the origins and experiences of the project participants are drawn as footprints in this shared trip.

TOP