Jordi Lapsus Guitar

S’inicia al 1968 fabricant-se una guitarra de cartró i fusta amb 7 anys. De la seva adolescència fins al temps actual ha estat influenciat pel rock progressiu britànic dels 70’s.

Havent passat diferents etapes, la seva creativitat no ha parat en cap moment, arribant així a l’any 2014 quan treu a la llum el seu primer disc “CONTRALLUMS” (16 temes seus) i en el que ell mateix grava tots els instruments del disc que tots ells corresponen a diferents anys de la seva creativitat.

Jordi Lapsus es defineix a si mateix com a músic, dibuixant, pintor i poeta, es considera com un Mike Oldfield però (a la catalana) dins el seu nivell.

La seva activitat en directe no ha parat en cap moment, havent tocat a diferents llocs de Catalunya i sent més conegut (a part del Vallès Occidental) a Osona, Alt Urgell, Segarra, Urgell, entre altres.