Alex Barat

Alex Barat és un compositor i productor musical nascut l’any 1996 a Barcelona. Alex ha estudiat Comunicació Audiovisual a la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), a més d’un curs de Professional Music Production i un altre de Music Business, tots dos a l’escola de so Sonopro de Barcelona.

El seu primer projecte és “Scars”, el qual està format per tres cançons i tres videoclips de temàtica LGBTI+. Alex Barat és el compositor i productor musical de les cançons. El primer dels temes, “Escape (Part 1 of Scars: The Project)”, compta amb la veu de Sílvia Farrés i ja està publicat.Alex Barat es un compositor y productor musical nacido en 1996 en Barcelona. Alex ha estudiado Comunicación Audiovisual en la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), además de un curso de Professional Music Production y uno de Music Business, ambos en la escuela de sonido Sonopro de Barcelona.

Su primer proyecto es “Scars”, el cual está formado por tres canciones y tres videoclips con temática LGBTI+. Alex Barat es el compositor y productor musical de las canciones. La primera de ellas, “Escape (Part 1 of Scars: The Project)”, cuenta con la voz de Sílvia Farrés y ya está publicada.Alex Barat is a songwriter and music producer born on 1996 in Barcelona. Alex studied Audiovisual Communication in UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), as well as courses of Professional Music Production and Music Business in the sound school Sonopro.

His first project is “Scars”, which is made up of three songs and three music videos about the LGBTI+ community. Alex is the songwriter and music producer of the songs. The first one, “Escape (Part 1 of Scars: The Project)”, is sung by Sílvia Farrés and is already available.