Àlex Cassanyes

Algunes formacions tradicionals de Big Band viuen actualment nous aires rejovenedors que aporten noves textures estètiques al món de la música. Han deixat enrere l’era del post-swing i es centren en l’elaboració de nou material atractiu que s’adequi a l’era actual.

L’ÀLEX CASSANYES BIG BAND PROJECT és una formació de Big Band tradicional de Jazz integrada per 18 músics liderada pel compositor Àlex Cassanyes, qui  expressa les seves inquietuds, reflexions i sentiments de la manera més natural i apassasionant alhora: la música. Les seves composicions i la Big Band esdevenen el canal per on flueixen aquestes emocions, colors i textures de caire netament contemporanies.

El seu repertori està format per  la suite The Garden of Eden, influenciada per la literatura de Hemingway, també d’Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte, basada en el quadre del pintor postimpressionista Georges Seurat, i també dels temes Vaekst i Drugstore.

L’obra d’Àlex Cassanyes ha estat reconeguda internacionalment amb el 1er Premi del Concurs Europeu per a joves compositors de Big Band de Copenhaguen l’any 2013, el 1er premi del 27è Concurs Internacional de composició per a Big Band i arranjament en el marc del Festival de Jazz de Barga, a la Toscana Italiana l’agost de 2014 i amb el primer premi del concurs de Composició i Arranjaments per a Big Band de la XXXV edició del Festival Internacional de Jazz de Granada, el novembre del mateix 2014.

El 2017 va participar a Florida (EUA) com a ponent al simposi de la ISJAC (International Society of Jazz Arrangers and Composers), on la seva música va ser comentada per la compositora de jazz americana Maria Schneider.Algunas formaciones tradicionales de Big Band viven actualmente nuevos aires de renovación los cuales aportan nuevas texturas estéticas al mundo de la música. Atrás queda la época del post-swing y la elaboración de nuevo material atractivo que se adecue a la era actual es ahora su línea de expresión.

La ALEX CASSANYES BIG BAND PROJECT és una formación de Big Band tradicional de Jazz integrada por 18 músicos y liderada por el compositor Àlex Cassanyes quien expresa sus inquietudes, reflexiones y sentimientos de la forma más natural y a la vez apasionada: la música.

El repertorio de la banda está formado por la suite The Garden of Eden, influenciada por la literatura de Hemingway, también de ’Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte, basada en el cuadra del pintor postimpresionista Georges Seurat y también de los temas Vaekst y Drugstore.

La obra de Alex Cassanyes ha sido reconocida internacionalmente con el primer premio del Concurso Europeo para jóvenes compositores de Big Band, en Copenhaguen (2013), el primer premi del XXVVII Concurso Internacional de Composición para Big Band, en el marco del Festival de Jazz de Barga, en la Toscana Italiana (2014) y con el primer premio del concurso de Composición y Arreglos para Big Band de la XXXV edición del Festival Internacional de Jazz de Granada (2014)

En 2017 participó en Florida (EU) como ponente en el simposio de la ISJAC (International Society of Jazz Arrangers and Composers) siendo su música comentada por la compositora de jazz americana Maria Schneider.Some traditional Big Bands are currently experimenting new renovations that bring new aesthetic textures to the world of music. Gone is the post-swing era and the development of new attractive material that fits the current era is now its line of expression.

The ALEX CASSANYES BIG BAND PROJECT is a traditional Big Band Jazz composed of 18 musicians and led by the composer Àlex Cassanyes who expresses his concerns, thoughts, and feelings in the most natural, and at the same time passionate way: music.

The band’s repertoire consists of the suite The Garden of Eden, influenced by Hemingway’s literature, also on ‘Un dimanche après-midi à l’Île of Grande Jatte’, based on paint by the impressionist painter Georges Seurat and also on the Vaekst and Drugstore themes.

Alex Cassanyes’ work has been internationally recognized with the first prize in the European Contest for Big Band young composers, in Copenhagen (2013), the first prize on the XXVVII International Composition Competition for Big Band, within the framework of the Jazz Festival of Barga, in Toscana Italiana (2014) and with the first prize in the composition and arrangement contest for Big Band in the XXXV edition of the International Jazz Festival of Granada (2014)

In 2017 he participated in Florida (EU) as speaker at the ISJAC symposium (International Society of Jazz Arrangers and Composers) being his music commented by the American jazz composer María Schneider.