Caracara

L’univers de CARACARA neix de l’admiració cap a un dels grans compositors de la música popular del segle XX, Jobim, i la formació instrumental s’inspira amb Jaques Morelenbaum Cello Samba Trio. Però ràpidament el projecte agafa més entitat a partir de les composicions del mateix David A. Garcia, sense oblidar l’origen de música del Brasil. La música és d’autor però la improvisació i les estructures típiques dels estàndards de jazz són elements transversals de tot el repertori. A l’hora de fer el disc obrigado, Roqui Albero aporta la mirada més mediterrània, donant llum a les arrels més properes que el mateix grup ja tenia.
Tot i que no han passat ni dos anys des de la creació del trio, CARACARA ha anat passant per diferents etapes de maduració. Una primera on compaginava versions amb composicions pròpies buscant un so original però molt arrelat a Brasil. Una segona etapa on es va investigar molt el repertori propi, el directe i el rol de cada instrument, fent moltes actuacions per rodar el projecte. I una tercera etapa on hi ha una tria de temes per elaborar un disc, una obra d’art on cada una de les cançons amaga una història al darrere.

El trio Caracara està format per David A. Garcia, Xevi Matamala i Jon Cottle.

 El universo de CARACARA nace de la admiración hacia uno de los grandes compositores de la música popular del siglo XX, Jobim, y la formación instrumental se inspira en Jaques Morelenbaum Cello Samba Trio. Pero rápidamente el proyecto coge más entidad a partir de las composiciones del mismo David A. Garcia, sin olvidar el origen de música brasileña. La música es de autor pero la improvisación y las estructuras típicas de los estándares de jazz son elementos transversales de todo el repertorio.

Roqui Albero aporta la mirada más mediterránea, dando luz a las raíces más cercanas que el mismo grupo ya tenía. Aunque no hayan pasado ni dos años desde la creación del trío, CARACARA ha ido pasando por distintas etapas de maduración. Una primera donde alternaba versiones y composiciones propias buscando un sonido original pero muy arralado a Brasil. Una segunda etapa donde se investigó mucho el repertorio propio, el directo y el rol de cada instrumento, haciendo muchas actuaciones para rodar el proyecto. Y una tercera etapa con una selección de temas para elaborar un disco, una obra de arte donde cada una de les canciones esconde una historia.

El trio Caracara está formado por David A. Garcia, Xevi Matamala y Jon Cottle.

 CARACARA was initially born out of an admiration for the music of one of the 20th century great composers of popular music, Carlos Antonio Jobim, and the lineup of instruments inspired by the Jaques Morelenbaum Cello Samba Trio. Over time, the compositions of the guitarist groups David A. Garcia have taken center stage, while the band maintains the essence of the Brazilian music from which it came. The music may be that of David, but improvisation and the elements of Jazz are those that cross over everything that the group does.
In their first disc Obrigado, the producer Roqui Albero brings a more Mediterranean feel to the group, giving light to the roots that have already been firmly planted by the group. Although only 2 years have passed since the formation of Caracara, the music has already progressed through several distinct phases. The first, in which they alternated original music with versions of established standards, looking for an original sound to emerge from within their Brazilian influences. The second stage was when the group started investigating and experimenting with its own repertoire and the role of each instrument within it. And the third stage is where we see them now; a selection of songs brought together for their new record, an artwork where each track contains it’s own story hidden within.

The trio Caracara is made up of David A. Garcia, Xevi Matamala and Jon Cottle.