Carla Ysis

La seva carrera musical comença a Perú a l’edat de 6 anys en diversos llocs de la ciutat de Lima, en transcórrer els anys comparteix escenari amb cantants i orquestres més representatius del país. Posteriorment va ampliar els seus horitzons artístics viatjant a Equador, en el qual va tenir l’oportunitat de compartir projectes amb grans artistes de l’escenari equatorià en els llocs més emblemàtics del país (Loja, Quito, Conca, Guayaquil, Santo Domingo dels Colorits, …) Després de una gira europea decideix quedar-se a Espanya on actualment resideix i treballa, desenvolupant els seus projectes artístics.

 Su carrera musical empieza en Perú a la edad de 6 años en diversos lugares de la ciudad de Lima, al transcurrir los años comparte escenario con cantantes y orquestas más representativos del país. Posteriormente amplió sus horizontes artísticos viajando a Ecuador, en el cual tuvo la oportunidad de compartir proyectos con grandes artistas del escenario ecuatoriano en los lugares más emblemáticos del país (Loja, Quito, Cuenca, Guayaquil, Santo Domingo de los Colorados, …) Después de una gira europea decide quedarse en España donde actualmente reside y trabaja, desarrollando sus proyectos artísticos.

 Her musical career begins in Peru at the age of 6 years performing in various places in the city of Lima. As the years pass, she shares the stage with some of the most representative singers and orchestras of the country. Later she broadens her artistic horizon traveling to Ecuador, where she has the opportunity to share projects with great artists from the Ecuadorian scene in the most emblematic places of the country (Loja, Quito, Cuenca, Guayaquil, Santo Domingo de los Colorados, …) After a European tour she decides to stay in Spain where she currently resides and works, developing her artistic projects.