Duccio Bertini

Duccio Bertini ha nascut a Florència (Itàlia) i actualment divideix la seva activiat artística entre Itàlia i Espanya. S’ha destacat per la seva escriptura orquestral rica i elegant, tant en el jazz como en el context clàssic.

Com arranjador, compositor i director, ha col.laborat amb moltes orquestres i bigbands, entre les quals, la Barcelona Jazz Orquestra, la Granada Big Band (Retroback Festival 2012), Original Jazz Orquesta, Andalucia Big Band (Sevilla), USAL Big Band (Salamanca), Royal Big Band (Stockholm, Sweden), Rainbow Jazz Orchestra, la Orquesta Sinfonica “Città di Grosseto”, la Futura Jazz Orchestra (Italia).