Fredrik Carlquist

Fredrik Carlquist és un saxofonista i clarinetista suec amb seu a Barcelona, ​​Espanya. Des de la seva arribada a la capital catalana l’any 2001, Fredrik s’ha consolidat com un dels músics més importants de l’panorama saxo i clarinet jazz de la ciutat. Amb un estil equilibrat i melòdic que podem escoltar en els seus discos, ha estat comparat els últims anys amb músics com Stan Getz i Paul Desmond, encara que la seva capacitat musical abasta més varietat d’estils. Malgrat una espècie de lirisme fresc i airejat que l’ha seguit durant anys, Fredrik definitivament sap com ser càlid, lliure i abstracte segons el moment i la situació musical. Ha demostrat ser alguna cosa així com un músic “crossover” i ha explorat diferents direccions estilístiques que van des del jazz dels anys vint i trenta, de be-bop a free i diferents barreges de fusió-jazz.

Nascut a Jönköping, Suècia, el 1969, Fredrik es va iniciar tocant el clarinet als nou anys d’edat i el saxofon als deu. Va estudiar música a Skurups Jazzlinje (1989-1991) i Malmö College Of Music (1992-1996), on va rebre la llicenciatura de Belles Arts a Música. El 1997 Fredrik va guanyar el premi “Jazz i Sverige” juntament amb Jacob Karlzon Trio i el seu col·lega saxofonista Henrik Frisk. També ha treballat com a arranjador i saxofonista a la televisió nacional de Suècia (SVT).

A Espanya ha treballat amb els millors artistes i grups de jazz i ha actuat en clubs i festivals com Jamboree, Barcelona Jazz Festival, Cafe Central a Madrid els festivals de jazz de Getxo i Malaga etc. També ha actuat a Carnegie Hall i el famós Village Vanguard a Nova York.

Fredrik ha actuat per tot Europa, EUA, Mèxic, Colòmbia, Xina, República Democràtica de Congo i ha treballat amb grups i artistes com:

Sture Kallin, Perico Sambeat, Horacio Fumero, Monica Zetterlund, Peer Wyboris, Blue Pages (Jazz In Sweden-97), Anders Bergcrantz, Dave Mitchell, Guillermo Klein, Jorge Rossy, Lavay Smith & Chris Siebert, Jazz Terrassa Big Band, Tolvan, Monday Night Big Band, Latin Lover Big Band, Beijbom / Kroner Big Band, Ila Cantor, Marc Miralta, Damon Brown, Andreu Zaragosa, Frank Foster, Charles Tolliver, Peter Herbolzheimer, Jauma Vilaseca, Reid Anderson, ALO, Julian Vaughn Jazz Vision, Albert Bover, Gustav Lundgren, Jacob Karlzon, Karl-Martin Almqvist, Joan Chamorro, Andrea Motis, Josep Maria Farràs, Ignasi Terrassa i Benny Bailey.

 Fredrik Carlquist es un saxofonista y clarinetista sueco con sede en Barcelona, España. Desde su llegada a la capital catalana en el año 2001, Fredrik se ha consolidado como uno de los músicos más importantes del panorama saxo y clarinete jazz de la ciudad. Con un estilo equilibrado y melódico que podemos escuchar en sus discos, ha sido comparado los últimos años con músicos como Stan Getz y Paul Desmond, aunque su capacidad musical abarca más variedad de estilos. A pesar de una especie de lirismo fresco y aireado que lo ha seguido durante años, Fredrik definitivamente sabe cómo ser cálido, libre y abstracto según el momento y la situación musical. Ha demostrado ser algo así como un músico “crossover” y ha explorado diferentes direcciones estilísticas que van desde el jazz de los años veinte y treinta, de be-bop a free y diferentes mezclas de fusión-jazz.

Nacido en Jönköping, Suecia, en 1969, Fredrik se inició tocando el clarinete a los nueve años de edad y el saxofón a los diez. Estudió música en Skurups Jazzlinje (1989-91) y Malmö College Of Music(1992-96), donde recibió la licenciatura de Bellas Artes en Música. En 1997 Fredrik ganó el premio “Jazz i Sverige” junto con Jacob Karlzon Trio y su colega saxofonista Henrik Frisk.  También ha trabajado como arreglista y saxofonista en la televisión nacional de Suecia (SVT).

En España ha trabajado con los mejores artistas y grupos de jazz y ha actuado en clubes y festivales como Jamboree, Barcelona Jazz Festival, Cafe Central en Madrid los festivales de jazz de Getxo y Malaga etc. También a actuado en Carnegie Hall y el famoso Village Vanguard en Nueva York.

Fredrik ha actuado por toda Europa, EE.UU., México, Colombia, China, República Democrática del Congo y ha trabajado con grupos y artistas como:

Sture Kallin,Perico Sambeat,Horacio Fumero, Monica Zetterlund, Peer Wyboris, Blue Pages (Jazz In Sweden-97), Anders Bergcrantz, Dave Mitchell, Guillermo Klein, Jorge Rossy, Lavay Smith & Chris Siebert,Jazz Terrassa Big Band, Tolvan, Monday Night Big Band, Latin Lover Big Band, Beijbom/Kroner Big Band, Ila Cantor, Marc Miralta, Damon Brown, Andreu Zaragosa, Frank Foster, Charles Tolliver, Peter Herbolzheimer, Jauma Vilaseca, Reid Anderson, ALO, Julian Vaughn Jazz Vision, Albert Bover, Gustav Lundgren, Jacob Karlzon, Karl-Martin Almqvist, Joan Chamorro, Andrea Motis, Joseph Maria Farras, Ignasi Terrassa y Benny Bailey.Fredrik Carlquist is a Swedish saxophonist and clarinetist based in Barcelona, ​​Spain. Since his arrival in the Catalan capital in 2001, Fredrik has established himself as one of the most important musicians on the saxophone and jazz clarinet scene in the city. With a balanced and melodic style that we can hear on his albums, he has been compared in recent years with musicians like Stan Getz and Paul Desmond, although his musical capacity encompasses a greater variety of styles. Despite a kind of fresh and airy lyricism that has followed him for years, Fredrik definitely knows how to be warm, free and abstract depending on the moment and the musical situation. He has proven to be something of a “crossover” musician and has explored different stylistic directions ranging from twenties and thirties jazz, be-bop to free, and different jazz-fusion mixes.

Born in Jönköping, Sweden, in 1969, Fredrik began playing the clarinet at the age of nine and the saxophone at the age of ten. He studied music at Skurups Jazzlinje (1989-91) and Malmö College Of Music (1992-96), where he received a Bachelor of Fine Arts in Music. In 1997 Fredrik won the “Jazz i Sverige” award together with the Jacob Karlzon Trio and his fellow saxophonist Henrik Frisk. He has also worked as an arranger and saxophonist on Swedish national television (SVT).

In Spain he has worked with the best jazz artists and groups and has performed in clubs and festivals such as Jamboree, Barcelona Jazz Festival, Cafe Central in Madrid, Getxo and Malaga jazz festivals etc. He has also performed at Carnegie Hall and the famous Village Vanguard in New York.

Fredrik has performed throughout Europe, the US, Mexico, Colombia, China, the Democratic Republic of the Congo and has worked with groups and artists such as:

Sture Kallin, Perico Sambeat, Horacio Fumero, Monica Zetterlund, Peer Wyboris, Blue Pages (Jazz In Sweden-97), Anders Bergcrantz, Dave Mitchell, Guillermo Klein, Jorge Rossy, Lavay Smith & Chris Siebert, Jazz Terrassa Big Band, Tolvan, Monday Night Big Band, Latin Lover Big Band, Beijbom / Kroner Big Band, Ila Cantor, Marc Miralta, Damon Brown, Andreu Zaragosa, Frank Foster, Charles Tolliver, Peter Herbolzheimer, Jauma Vilaseca, Reid Anderson, ALO, Julian Vaughn Jazz Vision, Albert Bover, Gustav Lundgren, Jacob Karlzon, Karl-Martin Almqvist, Joan Chamorro, Andrea Motis, Joseph Maria Farras, Ignasi Terrassa and Benny Bailey.