Giuliano Parisi

Giuliano Parisi comença a tocar a l’edat de 7 anys el pianoforte clàssic aconseguint el diploma al Conservatori de Frosinone i màster en Composició (Itàlia) i després diploma a pianoforte jazz seguint classes magistrals de Barry Harris, Greg Burk, Paolo Tombolesi, Ettore Fioravanti, Jerry Bergonzi, Gregory Hutchinson, Ruben Rogers, Rachel Gould o Joe Magnarelli, entre d’altres.

El 2009 treballa com a compositor i guanya premis en prestigiosos concurs internacionals (Ibla Competitions New York, Festival Lavagnino, TIM Competitions, Premi Petrassi). El 2011 col·labora amb la Big Band del Conservatori de Música de Frosinone dirigida pel M ° Roberto Spadoni muntant un repertori de chansons françaises d’acord jazz, amb els que realitzaria una gira, actuant en diversos teatres i en l’ambaixada francesa a Roma.

A partir de setembre 2012 es trasllada a viure a Alacant (Espanya), on imparteix tallers d’improvisació de jazz, arranjament musical i combo al Conservatori Superior de música “O. Esplà “d’Alacant, i col·labora amb la big band jazz del conservatori dirigida per Antonio Moltó. En octubre 2014 obté una borsa de treball de la comissió europea per impartir seminaris de jazz en aquest conservatori.

Actua regularment amb diverses formacions de jazz a Espanya i Itàlia, tant en jazz clubs com teatres i auditorium i ha tingut l’oportunitat de compartir escenari amb músics internacionals del jazz de la talla d’Ángel Ros, David Harrington, José Luis Santacruz, Julio Fuster, Nelson de Lleó, Pierre Lleó, Andrés Lizón, Curro García, José A. Bornay, Rene Dossin, Moisès Berenguer, Ramón Cardo, Manolo Díaz, València big band, David Cunyat, Antonio Moltó, Luis Castellà, Rechel Gould, Jerry Bergonzi i Joe Magnarelli.

El 2015 ha llançat el seu CD “Introducing Myself”  (Temps Record 2015) acompanyat per Jeff Jerolamon a la bateria i Julio Fuster al contrabaix.

Giuliano Parisi comienza a tocar a la edad de 7 años el pianoforte clásico consiguiendo el diploma en el Conservatorio de Frosinone y master en Composicion (Italia) y luego diploma en pianoforte jazz siguiendo clases magistrales de Barry Harris, Greg Burk, Paolo Tombolesi, Ettore Fioravanti, Jerry Bergonzi, Gregory Hutchinson, Ruben Rogers, Rachel Gould o Joe Magnarelli, entre otros.

En 2009 trabaja como compositor y gana premios en prestigiosos concurso internacionales (Ibla Competitions New York, Festival Lavagnino, TIM Competitions, Premio Petrassi). En 2011 colabora con la Big Band del Conservatorio de Música de Frosinone dirigida por el M° Roberto Spadoni montando un repertorio de chansons françaises con arreglo jazz, con los que realizaría una gira, actuando en varios teatros y en la embajada francesa en Roma.

A partir de septiembre 2012 se traslada a vivir a Alicante (España), donde imparte talleres de improvisación de jazz, arreglo musical y combo en el Conservatorio Superior de música “O. Esplá” de Alicante, y colabora con la big band jazz del conservatorio dirigida por Antonio Moltó. En octubre 2014 obtiene una bolsa de trabajo de la comisión europea para impartir seminarios de jazz en este conservatorio.

Actúa regularmente con varias formaciones de jazz en España y Italia, tanto en jazz clubs como teatros y auditorium, y ha tenido la oportunidad de compartir escenario con músicos internacionales del jazz de la talla de Ángel Rubio, David Harrington, José Luis Santacruz, Julio Fuster, Nelson de León, Pierre León, Andrés Lizón, Curro García, José A. Bornay, Rene Dossin, Moisés Berenguer, Ramón Cardo, Manolo Díaz, Valencia big band, David Cuñado, Antonio Moltó, Luis Castellano, Rechel Gould, Jerry Bergonzi y  Joe Magnarelli.

En 2015 ha lanzado su CD “Introducing Myself” (Temps Record 2015) acompañado por Jeff Jerolamon a la batería y Julio Fuster al contrabajo.

Giuliano Parisi started playing at the seven years old in a classic style. Later he has graduated in pianoforte jazz and got a master in music composition. He got classes of Barry Harris, Greg Burk, Paolo Tombolesi, Ettore Fioravanti, Jerry Bergonzi Gregory Hutchinson, Ruben Rogers, Rachel Gould and Joe Magnarelli, and others.

He worked as a composer during 2009 and won some prizes at several prestigious international contest (Ibla Competitions New York, Festival Lavagnino, TIM Competitions, Petrassi Award). In 2011 he collaborated with Conservatory jazz big band in Frosinone under  M ° Roberto Spadoni direction with a French tunes repertoire. Since September of 2012 he lives in Alicante (Spain), where has been teaching jazz improvisation, musical arrangement and combo at Conservatorio Superior de Musica “O. Esplá “- Alicante, and has been collaborating with a jazz big band directed by Antonio Moltó. On October 2014 he obtained a job board of  EC, in order to teach jazz music seminars in conservatory.

In this year he performed with several jazz bands in Spain and Italy, in jazz clubs, theatres and auditorium, and had the chance to share stage with international jazz musicians likes Angel Rubio, David Harrington, José Luis Santacruz, Julio Fuster Nelson de Leon, Leon Pierre Andres Lizón, Curro García, José A. Bornay, David Cuñado, Rene Dossin, Moises Berenguer Ramon Cardo, Manolo Diaz, Valencia big band, Antonio Molto, Luis Castellano, Rechel Gould, Jerry Bergonzi and Joe Magnarelli.

In 2015 released his Album “Introducing Myself” (Temps Record 2015) with Jeff Jerolamon on drums and Julio Fuster on bass.