Gregori Hollis

Trompetista nascut a Barcelona (1994). Envoltat de música des de nadó, comença els seus estudis acadèmics a l’escola Oriol Martorell cursant seguidament el grau professional de música al Conservatori Josep M. Ruera de Granollers. Recentment ha finalitzat el títol superior de música a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) amb matrícula d’honor.

Al llarg de la seva carrera ha rebut classes d’interpretació en l’especialitat de Trompeta amb Matthew Simon, Gonzalo Álvarez, Michael Rodríguez (NY), Greg Gisbert (NY), David Pastor, Ivó Oller, Llibert Fortuny, entre d’altres… Ha rebut classes d’harmonia i composició de Gonzalo Grau (NY), Lluís Vergés, Martí Ventura, Michael Rodríguez, Lluís Vidal, etc. També ha rebut classes d’interpretació en l’especialitat de percussió llatina comptant amb Dani Forcada i Gonzalo Grau com a professors, enriquint així, els seus coneixements en el gènere llatí.

 Trompetista nacido en Barcelona en 1994. Rodeado de música des de muy pequeño, empieza sus estudios académicos en la escuela Oriol Martorell cursando seguidamente el grado profesional de música en el Conservatorio Josep M. Ruera de Granollers. Recientemente ha finalizado el titulo superior de música en la ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña) con matrícula de honor.

A lo largo de su carrera ha recibido clases de interpretación en la especialidad de Trompeta con Matthew Simon, Gonzalo Álvarez, Michael Rodríguez (NY), Greg Gisbert (NY), David Pastor, Ivó Oller, Llibert Fortuny, entre otros… Ha recibido clases de armonía y composición de Gonzalo Grau (NY), Lluís Vergés, Martí Ventura, Michael Rodríguez, Lluís Vidal, etc. También ha recibido clases de interpretación en la especialidad de percusión latina contando con Dani Forcada i GonzaLO Grau como profesores, aumentando así, sus conocimientos en el género latino.Gregori Hollis is a trumpeter born in Barcelona in 1994. Being surrounded by music from his early childhood, at his school age, he decided he wanted to become a musician, and started his way going to Oriol Martorell School. He continued his music studies at the Josep Maria Ruera Conservatori in Granollers, achieving the professional grade. Recently, he has accomplished with honors the bachelor degree at ESMUC (The Music University of Catalunya).

Throughout his career he studied Trumpet interpretation with Matthew Simon, Gonzalo Álvarez, Michael Rodríguez (NY), Greg Gisbert (NY), David Pastor, Ivó Oller, Llibert Fortuny… He had harmony and composition master sessions with Gonzalo Grau, Lluís Vergés, Martí Ventura, Michael Rodriguez and Lluís Vidal. His interest for the latin genre also lead him to attend meet Dani Forcada i Gonzalo Grau, who enriched his latin music knowledge.

 

Álbumes del artista