Grupo Quebrante

Grupo Quebrante està format per Jurandir Santana, Jefferson Otto, Martin Laportilla i Mark Aanderud la unió d’aquests quatre músics es pot escoltar en l’àlbum “Na beira del món en” (Temps Record 2017) gravat al mes de febrer de 2016.

Jurandir SANTANA

Badia en Salvador. Guitarrista, compositor i director musical. Al llarg dels seus 23 anys de carrera musical, es va dedicar a la interpretació, investigació i difusió de la música brasilera. Aquesta trajectòria li va permetre un profund coneixement de la complexitat musical brasilera, dedicada a la creació, recerca i descobriment de nous sons i ritmes, la fusió de les seves arrels amb el jazz i la nova música del Brasil. Va treballar amb artistes com Gal Costa, Daniela Mercury, Mariene de Castro i músics brasilers com a referència Nico Assunção i Armandinho Macedo més molts altres músics de tot el món.

JEFFERSON OTTO

Bateria i cantant brasiler, va arribar a l’Espanya en l’any 2000. Des de llavors es va caracteritzar per ser un dels músics més forts de la música brasilera a Europa. Va viure i va treballar en diversos països en desenvolupament projectes com a músic i productor. Va gravar i va tocar amb grups i artistes de diversos estils i països com Tchika i Marrabenta Jazz Fusió, Grup Flaman & Co, Luna Cohen, projecte Cantautar, Berk i la banda virtual, Matari, Shuarma, Wagner Pa, La Mitja Lluna, Asíkides, Playing for Change Paula Lima, Cátia Werneck, Raúl de Souza entre d’altres.

MARTÍN Laportilla

Un dels baixistes més sol·licitats de la seva ciutat adoptiva, Barcelona, ​​per la seva versatilitat i qualitat musical, i la gran quantitat d’estils musicals que domina. Va tocar en moltes parts del món amb artistes tan importants com Perico Sambeat, Gorka Benítez, Llibert Fortuny, Albert Bover, Raynald Colom, Juan Gomez “Chicuelo”, Marcelo Mercadante, José Reinoso Guillermo McGill, Badal Roy (intèrpret de taula Miles Davis) Amit Chatterjee, Hernan Jacinto, Mariano Cantero Tiki Seca i Andres Beeuwsaert d’Aca Seca, Max de Castro i Jair Oliveira, Edu “Pitufo” Lombardo i Pablo “Pinotxo” Routin.

MARK AANDERUD

Pianista, compositor i productor originari de la Ciutat de Mèxic. músic inquiet que sempre busca d’alguna cosa nova musicalment. Es pot escoltar en els seus propis projectes com el mole, Teatre Animatic seu Trio, o altres projectes com The Mars Volta, Tim Berne, David Gilmore, Cyro Baptista, etc.

Mark va estudiar piano i composició clàssica a l’Acadèmia de Música de Praga i també va viure a Nova York. Estabalecido a Barcelona fa dos anys va iniciar una sèrie de projectes, incloent el Grupo Quebrante.

Grupo Quebrante està formado por Jurandir Santana, Jefferson Otto, Martin Laportilla y Mark Aanderud la unión de éstos cuatro músicos se puede escuchar en el álbum “Na beira do mundo” (Temps Record 2017) grabado en el mes de febrero de 2016.

JURANDIR SANTANA

Bahía en Salvador. Guitarrista, compositor y director musical. A lo largo de sus 23 años de carrera musical, se dedicó a la interpretación, investigación y difusión de la música brasileña. Esta trayectoria le permitió un profundo conocimiento de la complejidad musical brasileña, dedicada a la creación, búsqueda y descubrimento de nuevos sonidos y ritmos, la fusión de sus raíces con el jazz y la nueva música de Brasil. Trabajó con artistas como Gal Costa, Daniela Mercury, Mariene de Castro y músicos brasileños como referencia Nico Assunção y Armandinho Macedo más otros muchos músicos de todo el mundo.

JEFFERSON OTTO

Batería y cantante brasileño, llegó a la España en el año 2000. Desde entonces se caracterizó por ser uno de los músicos más fuertes de la música brasileña en Europa. Vivió y trabajó en varios países en desarrollo proyectos como músico y productor. Grabó y tocó con grupos y artistas de diversos estilos y países como Tchika y Marrabenta Jazz Fusión, Grupo Flaman & Co, Luna Cohen, proyecto Cantautar, Berk y la banda virtual, Matari, Shuarma, Wagner Pa, La Media Luna, Asikides, Playing For Change Paula Lima, Cátia Werneck, Raúl de Souza entre otros.

MARTÍN Laportilla

Uno de los bajistas más solicitados de su ciudad adoptiva, Barcelona, por su versatilidad y calidad musical, y la gran cantidad de estilos musicales que domina. Tocó en muchas partes del mundo con artistas tan importantes como Perico Sambeat, Gorka Benítez, Llibert Fortuny, Albert Bover, Raynald Colom, Juan Gomez “Chicuelo”, Marcelo Mercadante, José Reinoso Guillermo McGill, Badal Roy (intérprete de tabla Miles Davis) Amit Chatterjee, Hernan Jacinto, Mariano Cantero Tiki Seca y Andres Beeuwsaert de Aca Seca, Max de Castro y Jair Oliveira, Edu “Pitufo” Lombardo y Pablo “Pinocho” Routin.

MARK AANDERUD

Pianista, compositor y productor originario de la Ciudad de México. músico inquieto que siempre busca de algo nuevo musicalmente. Se puede escuchar en sus propios proyectos como el mole, Teatro Animatic su Trío, u otros proyectos como The Mars Volta, Tim Berne, David Gilmore, Cyro Baptista, etc.

Mark estudió piano y composición clásica en la Academia de Música de Praga y también vivió en Nueva York. Estabalecido en Barcelona hace dos años inició una serie de proyectos, incluyendo el Grupo Quebrante.

 

 

 

 Grupo Quebrante is formed by Jurandir Santana, Jefferson Otto, Martin Laportilla and Mark Aanderud the union of these four musicians can be heard in the album “Na border of the world” (Temps Record 2017) recorded in the month of February of 2016.

JURANDIR SANTANA

Bahia in Salvador. Guitarist, composer and musical director. Throughout his 23 years of musical career, he dedicated himself to the interpretation, investigation and diffusion of the Brazilian music. This trajectory allowed him a deep knowledge of the Brazilian musical complexity, dedicated to the creation, search and discovery of new sounds and rhythms, the fusion of its roots with jazz and the new music of Brazil. He worked with artists such as Gal Costa, Daniela Mercury, Mariene de Castro and Brazilian musicians as reference Nico Assunção and Armandinho Macedo plus many other musicians from around the world.

JEFFERSON OTTO

Drummer and Brazilian singer, he arrived in Spain in the year 2000. Since then he has been characterized by being one of the strongest musicians of Brazilian music in Europe. He lived and worked in several developing countries projects as a musician and producer. He recorded and played with groups and artists from different styles and countries such as Tchika and Marrabenta Jazz Fusion, Flaman & Co Group, Luna Cohen, Cantautar Project, Berk and the virtual band, Matari, Shuarma, Wagner Pa, La Media Luna, Asikides, Playing For Change Paula Lima, Cátia Werneck, Raúl de Souza among others.

MARTÍN Laportilla

One of the most requested bassists of his adopted city, Barcelona, ​​for its versatility and musical quality, and the great amount of musical styles that dominates. He played in many parts of the world with such important artists as Perico Sambeat, Gorka Benitez, Llibert Fortuny, Albert Bover, Raynald Colom, Juan Gomez “Chicuelo”, Marcelo Mercadante, José Reinoso Guillermo McGill, Badal Roy Chatterjee, Hernan Jacinto, Mariano Cantero Tiki Seca and Andres Beeuwsaert from Aca Seca, Max de Castro and Jair Oliveira, Edu “Pitufo” Lombardo and Pablo “Pinocho” Routin.

MARK AANDERUD

Pianist, composer and producer originally from Mexico City. Restless musician who always looks for something new musically. He can listen in his own projects as the mole, Animatic Theater his Trio, or other projects like The Mars Volta, Tim Berne, David Gilmore, Cyro Baptist, etc.

Mark studied piano and classical composition at the Prague Music Academy and also lived in New York. Established in Barcelona two years ago started a series of projects, including Grupo Quebrante.