Jan Díaz

Aquest músic autodidacta, autor i intèrpret de les seves cançons, porta en actiu més de 20 anys com a cantautor. La seva base d’operacions està situada a Terrassa, i fins a la data té 4 treballs editats; “Úlimamen-t”, “Senyals acústiques”, “Duna Blanca, cançons i misteris” i “Antibang” (Temps Record, 2019), aquest últim és el que ens presenta com a novetat aquest 2019.Este músico autodidacta, autor e intérprete de sus canciones, lleva en activo más de 20 años como cantautor. Su base de operaciones está situada en Terrassa, y hasta la fecha tiene 4 trabajos editados; “Úlimamen-t”, “Señales acústicas”, “Duna Blanca, cançons i misteris” y “Antibang” (Temps Record,2019), este último es el que nos presenta como novedad este 2019.This self-taught musician, author and interpreter of his songs, has been active for more than 20 years as a singer-songwriter. Its base of operations is located in Terrassa, and to date it has 4 published works; “Úlimamen-t”, “Acoustic signals”, “Duna Blanca, cançons i misteris” and “Antibang” (Temps Record, 2019), the latter is the one that presents us as a novelty this 2019.