Joan Chamorro

Joan Chamorro (saxos baix, baríton, tenor, alt i soprano, clarinet, clarinet baix, flauta, corneta, contrabaix) Fundador i director de l’Sant Andreu Jazz Band (2006-2020). Impulsor i productor artístic de la col·lecció “Joan Chamorro presenta” protagonitzada per alguns dels joves talents que formen o han format part de la Sant Andreu Jazz Band: Andrea Motis, Eva Fernández, Magali Datzira, Rita Pagès, Marc Martín, Joan Mar Sauqué , Èlia Bastida, Joan Codina, Carla Motis, Joana Casanova i el projecte la màgia de la veu.

Joan Chamorro ha gravat més de 70 discos, dels quals més de 30 són sota el seu lideratge. Toca en la majoria de festivals de jazz de país i també ha realitzat gires per Japó, Sud-àfrica, Portugal, Brasil, França, Suïssa, Suècia, Polònia, Turquia, Letònia, Estònia, Bèlgica, Anglaterra, Tànger, New York, Boston, etc. .

Ha treballat amb músics de gran renom com Slide Hampton, Scott Robinson, John Allred, Tete Montoliu, Frank Foster, Gary Smulyan, Dick Oats, Bebo Valdés, Ralf Lalama, Nicholas Payton, Joel Frahm, Teddy Edwards, Frank Wess, Jessy Davis, Denis Rowland, JM Farràs, Perico Sambeat, Lluís Vidal, Randy Brecker, Carmen Lundy, David Mengual, David Xirgu, Mike P. Mossman, John Mosca, Bart Van Lier, David Allen, Boby Shew, Judy Niemack, Lew Tabackin, etc. .. Durant els seus més de 30 anys de carrera ha rebut diversos premis, la majoria relacionats amb la seva faceta pedagògica.

El “Mètode Chamorro” s’ha convertit en una referència mundial, per la seva contribució a la producció ia la difusió de la música (jazz i bossa-nova) i pel treball amb joves que han vist com les seves vides s’impregnaven de música i que ha inspirat a molts de joves a tot el món.Joan Chamorro (saxos bajo, barítono, tenor, alto y soprano, clarinete, clarinete bajo, flauta, corneta, contrabajo) Fundador y director de la Sant Andreu Jazz Band (2006-2020). Impulsor y productor artístico de la colección “Joan Chamorro presenta” protagonizada por algunos de los jóvenes talentos que forman o han formado parte de la Sant Andreu Jazz Band: Andrea Motis, Eva Fernández, Magali Datzira, Rita Payés, Marc Martín, Joan Mar Sauqué, Èlia Bastida, Joan Codina, Carla Motis, Joana Casanova y el proyecto La màgia de la veu.

Joan Chamorro ha grabado más de 70 discos, de los cuales más de 30 son bajo su liderazgo. Toca en la mayoría de festivales de jazz del país y también ha realizado giras por Japón, Sudáfrica, Portugal, Brasil, Francia, Suiza, Suecia, Polonia, Turquía, Letonia, Estonia, Bélgica, Inglaterra, Tánger, New York, Boston, etc.

Ha trabajado con músicos de gran renombre como Slide Hampton, Scott Robinson, John Allred, Tete Montoliu, Frank Foster, Gary Smulyan, Dick Oats, Bebo Valdés, Ralf Lalama, Nicholas Payton, Joel Frahm, Teddy Edwards, Frank Wess, Jessy Davis, Denis Rowland, J. M. Farrás, Perico Sambeat, Lluís Vidal, Randy Brecker, Carmen Lundy, David Mengual, David Xirgu, Mike P. Mossman, John Mosca, Bart Van Lier, David Allen, Boby Shew, Judy Niemack, Lew Tabackin, etc… Durante sus más de 30 años de carrera ha recibido varios premios, la mayoría relacionados con su faceta pedagógica.

El “Método Chamorro” se ha convertido en unareferencia mundial,por su contribución a la producción y a la difusión de la música (jazz y bossa-nova) y por el trabajo con jóvenes que han visto como sus vidas se impregnaban de música y que ha inspirado a otros tantos cientos de jóvenes en todo el mundo.Joan Chamorro (bass, baritone, tenor, alto and soprano saxophones, clarinet, bass clarinet, flute, cornet, double bass) Founder and director of the Sant Andreu Jazz Band (2006-2020). Promoter and artistic producer of the “Joan Chamorro presenta” collection starring some of the young talents who are or have been part of the Sant Andreu Jazz Band: Andrea Motis, Eva Fernández, Magali Datzira, Rita Payés, Marc Martín, Joan Mar Sauqué , Bastlia Bastida, Joan Codina, Carla Motis, Joana Casanova and the project La màgia de la veu.

Joan Chamorro has recorded more than 70 albums, of which more than 30 are under his leadership. He plays in most of the country’s jazz festivals and has also toured Japan, South Africa, Portugal, Brazil, France, Switzerland, Sweden, Poland, Turkey, Latvia, Estonia, Belgium, England, Tangier, New York, Boston, etc. .

He has worked with renowned musicians such as Slide Hampton, Scott Robinson, John Allred, Tete Montoliu, Frank Foster, Gary Smulyan, Dick Oats, Bebo Valdés, Ralf Lalama, Nicholas Payton, Joel Frahm, Teddy Edwards, Frank Wess, Jessy Davis, Denis Rowland, JM Farrás, Perico Sambeat, Lluís Vidal, Randy Brecker, Carmen Lundy, David Mengual, David Xirgu, Mike P. Mossman, John Mosca, Bart Van Lier, David Allen, Boby Shew, Judy Niemack, Lew Tabackin, etc. .. During his more than 30 years of career he has received several awards, most related to his pedagogical facet.

The “Chamorro Method” has become a world reference, for its contribution to the production and dissemination of music (jazz and bossa-nova) and for working with young people who have seen their lives permeate music and have inspired hundreds of other young people around the world.

Álbumes del artista