Jordi Farrés

Jordi Farrés ha acompañado músicos como Jim Snidero, Peter Zak, Walter Smith III, Tony Reedus, Will Vinson, Perico Sambeat, Scott Whitfield, Marc Miralta, Jordi Bonell, etc. Ha tocado con Raul Reverter Quartet, Raynald Colom Trio, Quartet y “Piazzolla Monk Crossings”, Llibert Fortuny Duet, Joan Monné Duet, “Guitarreando” con Vicenç Solsona, la BigBand JazzTerrassa, etc. En 2011 estrena en España la obra para cuarteto de guitarras “Interference Logic” de Tristan Perich.

En el campo de la música popular ha acompañado artistas como Lluis Llach, Maria del Mar Bonet, Nena Venetsanou, Mercedes Peon, David Alegret, Cris Juanico, Miquel Gil, Alessio Lega o Gorka Knorr.

Ha grabado los Cd’s “Sofas, telèfons i dibuixants de còmics” y “Trop’s in Jazz” con Raul Reverter Quartet, “Entre amigos” con Raynald Colom Quartet, “Lord Jim Suite” con Publio Delgado Jazz Ensemble, “The George Van Eps Transcriptions” a guitarra sola, Núria González Cols “Boleros”, “Carles Cases diu Llach”, “Nocturns 1 y 2” y “Araguaia” con el compositor Carles Cases, del que además ha sido productor musical.

Actualmente es profesor de guitarra jazz, improvisación y conjunto instrumental en la Escuela Superior de Estudios Musicales – Taller de Músics en Barcelona.Jordi Farrés he has accompanied musicians such as Jim Snidero, Peter Zak, Walter Smith III, Tony Reedus, Will Vinson, Perico Sambeat, Scott Withfield, Marc Miralta, Jordi Bonell, etc. He has played with Raul Reverter Quartet, Raynald Colom Trio, Quartet and “Piazzolla Monk Crossings”, Llibert Fortuny Duet, Joan Monné Duet, “Guitarreando” with Vicenç Solsona, JazzTerrassa BigBand, etc. In 2011 he premiered in Spain Tristan Perich’s “Interference Logic” for guitar quartet.

In the popular/traditional music field he has accompanied artists such as Lluis Llach, Maria del Mar Bonet, Nena Venetsanou, Mercedes Peon, David Alegret, Cris Juanico, Miquel Gil, Alessio Lega or Gorka Knorr.

He has recorded “Sofàs, telèfons i dibuixants de còmics” and “Trop’s in Jazz” with Raul Reverter Quartet, “Entre amigos” with Raynald Colom Quartet, “Lord Jim Suite” with Publio Delgado Jazz Ensemble, “The George Van Eps Transcriptions” playing Solo Guitar, Núria González Cols “Boleros” and several colaborations with the composer Carles Cases; “C.C. diu Llach”, “Nocturns” and “Araguaia”, of which he has been musical producer.

At this time he teaches Jazz Guitar, Improvisation and Jazz Ensemble at ESEM – Taller de Músics in Barcelona.Jordi Farrés ha acompanyat a músics com Jim Snidero, Peter Zak, Walter Smith III, Tony Reedus, Will Vinson, Perico Sambeat, Scott Whitfield, Marc Miralta, Jordi Bonell, etc. Ha tocat amb Raul Reverter Quartet, Raynald Colom Trio, Quartet i “Piazzolla Monk Crossings”, Llibert Fortuny Duet, Joan Monné Duet, “Guitarreando” amb Vicenç Solsona, la BigBand JazzTerrassa, etc. Al 2011 estrena a Espanya l’obra “Interference Logic” per a quartet de guitarres de Tristan Perich.

En el camp de la música popular ha acompanyat artistes com Lluis Llach, Maria del Mar Bonet, Nena Venetsanou, Mercedes Peon, David Alegret, Cris Juanico, Miquel Gil, Alessio Lega o Gorka Knorr.

Ha enregistrat els Cd’s “Sofas, telèfons i dibuixants de còmics” i “Trop’s in Jazz” amb Raul Reverter Quartet, “Entre amigos” amb Raynald Colom Quartet, “Lord Jim Suite” amb Publio Delgado Jazz Ensemble , “The George Van Eps Transcriptions” a guitarra sola, Núria González Cols “Boleros”, “Carles Cases diu Llach”, “Nocturns” 1 i 2 i “Araguaia” amb el compositor Carles Cases, del que a més n’ha estat productor musical.

Actualment és professor de guitarra jazz, improvisació i conjunt instrumental a l’Escola Superior d’Estudis Musicals – Taller de Músics a Barcelona