Marina Tuset

Marina Tuset, als 5 anys inicia estudis musicals continuant al Conservatori del Liceu de Barcelona.

Comença a cantar com a convidada a les Jam Sessions del JazzSi del Taller de Músics.

Debuta com a cantant amb el quintet liderat per David Sam (el seu professor de piano). Des d’aleshores ha anat actuant en concerts diversos  al Jamboree Jazz Club, al Festival Internacional de Jazz de Barcelona, al Harlem Jazz Club, al Palau de la Música, amb la Locomotora Negra, Susana Sheiman, Gemma Abrié, Festival de Jazz de Terrassa, etc.

Ha obtingut el títol de Grau Professional de Música Moderna i Jazz a l’Aula de Música Moderna del Liceu en l’especialitat de cant. També ha obtingut la beca de la Fundació Ferrer Salat per estudiar al Consevatori superior del Liceu on ha estudiat el primer any.

Actualment està estudiant Jazz composition i performance a la Berklee College of music (Boston), becada per la mateixa universitat.

https://youtu.be/tBVqsrWK4BI

 

https://youtu.be/LCMrbxsbdBI

 
Marina Tuset, a los 5 años inicia estudios musicales continuando en el Conservatorio del Liceo de Barcelona.

Comienza a cantar como invitada en las Jam Sessions del JazzSí del Taller de Músics.

Debuta como cantante con el quinteto liderado por David Sam (su profesor de piano). Desde entonces ha ido actuando en conciertos diversos en el Jamboree Jazz Club, en el Festival Internacional de Jazz de Barcelona, en el Harlem Jazz Club, en el Palau de la Música, con la Locomotora Negra, Susana Sheiman, Gemma Abrié, Festival de Jazz de Terrassa , etc.

Ha obtenido el título de Grado Profesional de Música Moderna y Jazz en el Aula de Música Moderna del Liceo en la especialidad de canto. También ha obtenido la beca de la Fundación Ferrer Salat para estudiar el Consevatorio superior del Liceo donde ha estudiado el primer año.

Actualmente está estudiando Jazz composition y performance en la Berklee College of music (Boston), becada por la misma universidad.
 
Marina Tuset, 5 years began his musical studies continued at the Conservatorio del Liceu in Barcelona.
Began singing as a guest at the Jam Sessions JazzSi Taller.
Debut as a singer with the quintet led by David Sam (his piano teacher). Since then he has been performing in several concerts at Jamboree Jazz Club, the International Jazz Festival of Barcelona, Harlem Jazz Club at the Palau de la Música, the locomotive Black Susana Sheiman, Gemma Abrié Festival of Jazz , etc.
Obtained his Bachelor of Music in Jazz and Modern Music Hall Modern Liceo specializing in singing. It has also obtained the Ferrer Salat Foundation scholarship to study at higher Consevatori del Liceu where he studied the first year.
He is currently studying jazz performance and composition at Berklee College of Music (Boston), a scholarship from the university.