Miquel Pujadó

Miquel Pujadó (1959) és doctor en Filologia Romànica. Com a cantant i autor de cançons, ha actuat arreu d’Europa i Amèrica (França, Itàlia, Dinamarca, Suïssa, Estònia, Bélgica, Alemanya, Luxemburg, Mèxic, etc.) i ha enregistrat onze discos amb les seves pròpies cançons, tres amb les seves adaptacions de Georges Brassens, i tres més amb poemes musicats de diversos autors, a més de col·laborar com a autor, compositor i adaptador amb Guillermina Motta, Mesclat, La Salseta del Poble Sec, Luis Eduardo Aute, Dyango i altres grups i solistes.
Autor del llibre de referència Diccionari de la Cançó, ha col·laborat com a articulista i guionista amb diversos mitjans: Serra d’Or, Catalunya Ràdio, Ràdio 4, Revista Musical Catalana….
Com a narrador per a nens i joves, ha publicat una desena de novel·les i llibres de narracions i ha guanyat els premis Lola Anglada i Barcanova. També escriu adaptacions de clàssics per a les editorials Barcanova i Anaya.
D’ençà de 2007, col·labora amb la Fundació Romea com a autor de dramatúrgies i intèrpret, i ha signat més de vint espectacles, dirigits quasi sempre per Carles Canut, i interpretats per actors com Joan Pera, Lluís Soler, Mario Gas, Josep M. Pou, Enric Majó, etc.

 Miquel Pujadó (1959) es doctor en Filología Románica. Como cantante y autor de canciones, ha actuado en todo Europa y América (Francia, Italia, Dinamarca, Suiza, Estonia, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, México, etc.) y ha grabado once discos con sus propias canciones, tres con sus adaptaciones de Georges Brassens, y tres más con poemas musicados de varios autores, además de colaborar como autor, compositor y adaptador con Guillermina Motta, Mesclat, La Salseta del Poble Sec, Luis Eduardo Aute, Dyango y otros grupos y solistas.
Autor del libro de referencia Diccionari de la Cançó, ha colaborado como articulista y guionista con varios medios: Serra d’Or, Catalunya Ràdio, Rèdio 4, Revista Musical Catalana….
Como narrador para niños y jóvenes, ha publicado una decena de novelas y libros de narraciones y ha ganado los premios Lola Anglada y Barcanova. También escribe adaptaciones de clásicos para las editoriales Barcanova y Anaya.
Desde 2007, colabora con la Fundación Romea como autor de dramaturgias e intérprete, y ha firmado más de veinte espectáculos, dirigidos casi siempre por Carles Canut, e interpretados por actores de la talla de Joan Pera, Lluís Soler, Mario Gas, Josep M. Pou, etc.Born in 1959, Miquel Pujadó records his first album in 1982, the same year he finishes his studies at the University of Barcelona (he’s doctor in Romance Philology). He sings all over of Europe and America (France, Italy, Denmark, Switzerland, Estonia, Belgium, Germany, Luxembourg, Mexico, etc.) and has recorded eleven albums with his own songs, three with Georges Brassens’s adaptations, and three more with poems of several authors, in addition to collaborating as a author, composer and adapter with Guillermina Motta, La Salseta del Poble Sec, Luis Eduardo Aute, Dyango and other bands and singers.

Author of the book of reference Diccionari de la Cançó, he has collaborated with several magazines and radios : Serra d’Or, Catalunya Ràdio, Radio 4, Revista Musical Catalana….

As a writer for children and young people, he has published more of ten novels and books of short stories, and has won the prizes Lola Anglada and Barcanova. He also writes adaptations of classics for the publishing houses Barcanova and Anaya.

Since 2007, he collaborates with the Foundation Romea as writer of theatrical plays, actor and singer, and he’s the author of more than twenty shows, directed by Carles Canut, and interpreted by actors like Joan Pera, Mario Gas, Josep M. Pou, etc.