Muñoz Coca & Santi Pavón

Actualment la música per a guitarra està molt divulgada entre el gran públic, tanmateix la formació en duo és menys habitual. El duo de guitarra pren una dimensió més gran, arribant la fusió d’ambdós instruments, a uns plans sonors i tímbrics de veritable bellesa, aconseguint així una alta qualitat artística. Des d’un primer moment la idea de formar un duo de gran nivell ha marcat l’evolució del Duo de Guitarres. J. Muñoz Coca & Santi Pavón. Amb un repertori extens, els seus concerts assoleixen les màximes cotes d’interpretació i arriben a una perfecta comunió amb el públic. En ells hi conflueixen, juntament amb un gran domini instrumental, la musicalitat, la sensibilitat i el caràcter necessaris per aconseguir l’essència final en cada un del estils.