Nelsa Baró

Pianista, arranjador i compositora radicada a Barcelona, ​​nascuda i formada musicalment a Cuba, en els Conservatoris “Manuel Saumell”, “Amadeo Roldán” i l’Institut Superior d’Art (ISA), tal com l’illa, és receptora de múltiples influències culturals, que li han aportat una visió de la música oberta i sense fronteres.

Diferents gèneres i estils musicals li han servit de font d’inspiració i estudis, per després transformar-i inserir-se en un llenguatge propi, on la música clàssica, tradicional i popular cubana, a més del jazz i la clàssica-contemporània tenen una presència vital.

Des dels inicis de la seva carrera professional es va perfilant aquesta concepció artística, a l’incloure en els seus recitals com a intèrpret, alguna composició o improvisació original. Treballa com a pianista acompanyant en i Institut del Teatre de Barcelona, ​​i és la pianista i arranjador de Mayte Martín, amb la qual ha col·laborat en tres dels seus discos “Temps d’Estimar”, “Al cantar a Manuel”, i “Cosa de Dos “, realitzant també amb ella concerts i gires per Europa i Llatinoamèrica.

Moltes altres col·laboracions tant en l’àmbit musical, com en el de la dansa i les arts escèniques omplen una activa vida musical de constant exploració i renovació.

http://nelsabaro.comPianista, arreglista y compositora radicada en Barcelona, nacida y formada musicalmente en Cuba, en los Conservatorios “Manuel Saumell”, “Amadeo Roldán” y el Instituto Superior de Arte (ISA), tal como la isla, es receptora de múltiples influencias culturales, que le han aportado una visión de la música abierta y sin fronteras.

Diferentes géneros y estilos musicales le han servido de fuente de inspiración y estudios, para luego transformarse e insertarse en un lenguaje propio, donde la música clásica, tradicional y popular cubana, además del jazz y la clásica-contemporánea tienen una presencia vital.

Desde los inicios de su carrera profesional se va perfilando esta concepción artística, al incluir en sus recitales como intérprete, alguna composición o improvisación original. Trabaja como pianista acompañante en e Institut del Teatre de Barcelona, y es la pianista y arreglista de Mayte Martín, con la que ha colaborado en tres de sus discos “Tiempos de Amar”, “Al cantar a Manuel”, y “Cosa de Dos”, realizando también con ella conciertos y giras por Europa y Latinoamérica.

Otras muchas colaboraciones tanto en el ámbito musical, como en el de la danza y las artes escénicas colman una activa vida musical de constante exploración y renovación.

 

http://nelsabaro.comNelsa Baró presents his first work in studio “Espejos” (Temps Record 2017). Eleven pieces to Piano Solo, nine of them original, full of colors, landscapes, textures; In short, reflections of the musical “Mirrors” of Nelsa. It completes two versions of “El Manisero” and “Perla Marina”, which bring us closer to the Cuban universe.

From contemporary music, evoking romanticism, to jazzy harmonies, converge in this trunk of “Mirrors” where Nelsa seems to invite us to choose the reflection that we like the most.

Pianist, arranger and composer based in Barcelona, ​​born and formed musically in Cuba, in the Conservatories “Manuel Saumell”, “Amadeo Roldán” and the Instituto Superior de Arte (ISA), like the island, is a recipient of multiple cultural influences, That have given him a vision of open music and without frontiers.

Different genres and musical styles have served as a source of inspiration and studies, then transformed and inserted into a language of its own, where classical, traditional and popular Cuban music, as well as jazz and classical-contemporary have a vital presence.

From the beginning of his professional career this artistic conception is outlined, by including in his recitals as an interpreter, some original composition or improvisation. She works as an accompanying pianist at the Institut del Teatre in Barcelona, ​​and is the pianist and arranger of Mayte Martín, with whom she has collaborated on three of her albums “Tiempos de Amar”, “Al cantar a Manuel” and “Cosa de Dos “, Also performing with her concerts and tours throughout Europe and Latin America.
Many other collaborations in the musical field, as well as in the dance and the performing arts fill an active musical life of constant exploration and renewal.

(Google translate)