Pere Soto & Josep Traver

Josep Traver és guitarrista eclèctic amb experiéncia en estils com el swing, jazz-manouche, bluegrass,etc. És un habitual de l’escena musical de Barcelona i ha realitzat nombroses aparicions en ràdio i TV. Ha actuat en concerts a Europa, USA, Equador, Uruguai, Brasil, Sud-àfrica i Japó. Actualment forma part de grups com Joan Chamorro & Andrea Motis, Gumbo Jass Band, Dumpy Lobsters i d’altres.

Pere Soto, guitarrista de jazz i compositor, arranjador, productor musical.

El 1992 grava el seu primer CD Metanoic (Països Baixos), el qual va ser elegit millor disc del mes per JAZZ SOUTH ART FEDERATION (USA). El seu segon disc, “Particular Vernacular”, va ser gravat a Nova York 1994 amb Jeff Ballard, Ben Allison, Dave Douglas, Dave Liebman, Bill Gerhardt.

Fundador del seu grup d’gypsy jazz Django ‘s Castle amb el qual s’ha produït 9 Cds. Algunes de les seves músiques apareixen en importants pel·lícules internacionals com “Un lugar en el Caribe” (2017).

Se li coneix en l’escena internacional per la seva flexibilitat estètica que abasta estils tan dispars com el gypsy jazz, el free jazz, avantgarde, jazz fusion, Bebop i en el terreny de la música clàssica els gèneres de contemporània, electroacústica, estils del segle XX en general.Josep Traver és guitarrista ecléctico con experiéncia en estilos como el swing, jazz-manouche, bluegrass y etc. Es un habitual de la escena musical de Barcelona y ha realizado numerosas apariciones en radio y TV. Ha actuado en conciertos por Europa, USA, Ecuador, Uruguay, Brasil, Sudáfrica y Japón. Actualmente forma parte de grupos como Joan Chamorro & Andrea Motis, Gumbo Jass Band, Dumpy Lobsters entre otros.

Pere Soto, guitarrista de jazz y compositor, arreglista, productor musical.

En 1992 graba su primer CD Metanoic (Holanda), el cual fue elegido mejor disco del mes por JAZZ SOUTH ART FEDERATION (USA). Su segundo disco, “Particular Vernacular “, fue grabado en Nueva York 1994 con Jeff Ballard, Ben Allison, Dave Douglas, Dave Liebman, Bill Gerhardt.

Fundador de su grupo de gypsy jazz Django’s Castle con el cual ha producido 9 Cds. Algunas de sus músicas aparecen en importantes peliculas internacionales como “Un Lugar en el Caribe” (2017).

Se le conoce en la escena internacional por su flexibilidad estética que abarca estilos tan dispares como el gypsy jazz, el free jazz, avantgarde, jazz fusion, Bebop y en el terreno de la música clásica los géneros de contemporánea, electroacústica, estilos del siglo XX en general.Josep Traver is an eclectic guitarist experienced in styles like swing, jazz manouche, bluegrass and etc. Live concerts, recordings and TV and radio appearances in Spain are also a regular activity. He performed in Europe, USA, Ecuador, Uruguay, Brazil, South Africa and Japan. As a band guitar player he is part of Joan Chamorro & Andrea Motis, Gumbo Jass Band, Dumpy Lobsters among others.

Pere Soto, jazz guitarist and composer, arranger, music producer.

In 1992 he recorded his first CD Metanoic (Holland), which was chosen best record of the month by JAZZ SOUTH ART FEDERATION (USA). His second album, “Particular Vernacular”, was recorded in New York 1994 with Jeff Ballard, Ben Allison, Dave Douglas, Dave Liebman, Bill Gerhardt.

Founder of his gypsy jazz group Django’s Castle with which he has produced 9 CDs. Some of his songs appear in important international films such as “Un lugar en el Caribe” (2017).

He is known in the international scene for his aesthetic flexibility that embraces styles as diverse as gypsy jazz, free jazz, avantgarde, jazz fusion, bebop and in the field of classical music the genres of contemporary, electroacoustic, styles of the twentieth century in general.