Raska

Raska és un grup musical format l’octubre del 2011 i amb arrels principal- ment al Baix Montseny i Maresme. La seva trajectòria es caracteritza per ser un camí d’evolució constant i d’acumulació d’experiències i influències musicals que han portat el grup fins a la plena maduresa, amb un so propi i un directe ple d’energia.
El tret de sortida de Raska és amb Desperta’t, maqueta amb la qual fan el salt als primers escenaris el 2011. Al cap de dos anys, el 2013, el grup treu el seu primer àlbum, “Seguirem Cantant”, en el que plasma el seu ska festiu, jove i enèrgic i en el que es po- den veure pinzellades de reggae, rock i fins i tot salsa.
Amb les bones vibracions de “Seguirem Cantant” encara ressonant, Raska es torna a tancar a estudi per publicar el seu segon treball el 2014: “Welcome to Raskalimera World”. En aquest nou projecte el so del grup comença a girar cap a un espectre més intens, més proper al rock. Aquesta tendèn- cia es reconeix també amb la inclusió de lletres més crítiques i on les les reivindicacions socials hi entren amb més força.
Després de més de quatre anys creixent, gaudint i fent gaudir el públic dels escenaris catalans, l’estiu del 2015 el grup es planteja un nou salt introduint canvis importants en la composició del grup i preparant amb molta dedicació l’últim treball: “Reneix de les cendres”.

http://www.raska.cat

 
Raska es un grupo musical formado en octubre de 2011 y con raíces principalmente en el Baix Montseny y Maresme. Su trayectoria se caracteriza por ser un camino de evolución constante y de acumulación de experiencias e influencias musicales que han llevado al grupo hasta la plena madurez, con un sonido propio y un directo lleno de energía.
El pistoletazo de salida de Raska es con Despiértate, maqueta con la que dan el salto a los primeros escenarios en 2011. Al cabo de dos años, en 2013, el grupo saca su primer álbum, “Seguirem Cantant”, en el que plasma su ska festivo, joven y enérgico y en el que se pue- den ver pinceladas de reggae, rock e incluso salsa.
Con las buenas vibraciones de “Seguirem Cantant” aún resonando, Raska se vuelve a cerrar a estudio para publicar su segundo trabajo en 2014: “Welcome to Raskalimera World”. En este nuevo proyecto el sonido del grupo comienza a girar hacia un espectro más intenso, más cercano al rock. Esta tendencia se reconoce también con la inclusión de letras más críticas y donde las las reivindicaciones sociales entran con más fuerza.
Después de más de cuatro años creciendo, disfrutando y haciendo disfrutar al público de los escenarios catalanes, en el verano de 2015 el grupo se plantea un nuevo salto introduciendo cambios importantes en la composición del grupo y preparando con mucha dedicación el último trabajo: “Reneix de les cendres”.

http://www.raska.cat
(Google traducción)
 
Raska is a musical group formed in October 2011 and with roots principally in Lower Montseny and the Maresme. His career is characterized by a path of constant evolution and accumulation of experiences and musical influences that have led the group to full maturity with a unique sound and energetic live.
The start of Raska is with Wake, demo which make the jump to the first stage in 2011. After two years, in 2013, the group removed its first album, “continued singing,” in which Plasma its festive ska, young and energetic and see what po- den touches of reggae, rock and even salsa.
With good vibrations “still singing” still resonate, Raska becomes close to a study published his second album in 2014: “Welcome to Raskalimera World”. In this new project the group’s sound begins to turn towards a more intense spectrum, closer to rock. This tendency is also recognized by the inclusion of critical letters and where social demands are entering more strongly.
After more than four years to grow, enjoying and making public enjoy the Catalan stages of the summer of 2015 the group poses a new leap by introducing significant changes in the composition of the group and a lot of dedication to preparing the latest: “Reneix de les cendres.”

http://www.raska.cat
(Google translation)