Rondalla Puiggraciós

La Rondalla empezó en la escuela pública Puiggraciós en la localidad catalana de La Garriga, impulsada por el professor José Antonio Escriche, quien enseñaba a sus alumnos a tocar la bandúrria, el laúd y la guitarra. Algunos de aquellos chicos, todavia hoy siguen formando parte del grupo, que se basa en la amistad y el amor a la música.

La Rondalla Puiggraciós intepreta todo tipo de música però se basa en el folklore musical del Mediterráneo i la música popular y tradicional de su país.

Ha actuado por gran parte de la geografia Catalana però también en tierras aragoneses y andaluzas.The group was created in 1976 at the Puiggraciós school in La Garriga, at the encouragement of the schoolteacher José Antonio Escriche Catalán, who transmitted the love of music to his students, teaching them to play bandurria, lute and guitar. The group is made up of 14 companions, friends, musicians – amateur or professional – with the desire to make music with the sound of the rondalla, in the best way possible and with the best of intentions.

In November, 2014 the group had its Barcelona debut in a concert at the C.A.T. (Centre Artesà Tradicionàrius) and this year, the group’s show “Vaixells de Paper“ (“paper boats”) has been chosen to participate in the Fira Mediterrània of Manresa.La Rondalla s’incià a l’Escola Puiggraciós de La Garriga l’any 1976 impulsada pel professor José Antonio Escriche Catalán. Ell transmetia l’amor per la música als seus alumnes, ensenyant-los a tocar la bandúrria, el llaüt i la guitarra. Actualment la formen una catorzena de companys, amics, músics afeccionats o professionals, amb ganes de fer música, amb so de rondalla, de la millor manera i amb les millors intencions.

El seu repertori conté, bàsicament, música popular d’arrel mediterrània, amb danses, melodies i cançons originàries de Catalunya, Grècia, Bòsnia, Armènia, França, Itàlia, etc. Però també inclou música d’autors diversos (A. Vivaldi, G. Bizet, A. Káras, M. Havart, B. Coulais, entre d’altres).

El novembre de 2014 es presentà a Barcelona en un concert al CAT (Centre Artesà Tradicionàrius) i aquest any, el seu actual espectacle Vaixells de paper ha estat seleccionat per participar en la Divuitena Fira Mediterrània de Manresa (18 d’octubre). La primavera del 2016 estrenarà el nou espectacle Rondalles d’Orfeu a la Sisena Edició d’EspaiA, “Xarxa d’arts escèniques amateurs de Catalunya”, que promou la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i que tindrà lloc a diferents ateneus del país.