The Mellow Sound

“The Mellow Sound” neix en la ciutat de Barcelona l’any 2012. Format per quatre músics de procedència molt diversa i fruit d’un interès comú pel jazz i la música moderna, aquest quartet (veu, piano, contrabaix i bateria) enfoca el jazz des d’una perspectiva fresca (amb temes propis en la seva majoria) però amb una forta base del jazz més clàssic (estructures, swing, estil…)

El so resultant és interessant perquè no encaixa dins de la categoria de jazz fusió ni en els estils actuals més escoltats. S’apropa més a un so clàssic però no abusa dels estàndards típics, ni recorre al més evident sinó que és subtil, agradable i atraient. L’experimentació s’adverteix a l’escoltar un repertori cuidat que està contextualitzant l’escència del jazz.

Antonio Navarro (Gran Canaria, 1990), Aida Ten (Barcelona, 1995), Valentín Rodríguez (Badajoz, 1986) i Denís Suárez (Ourense, 1990) presenten un projecte que reflecteix un intens treball d’estudi i la suma de la riquesa i bagatge musical de cadascun dels components.

The Mellow Sound” nace en la ciudad de Barcelona en el año 2012. Formado por cuatro músicos de procedencia muy distinta y fruto de un interés común por el jazz y la música moderna, este cuarteto (voz, piano, contrabajo y batería) enfoca el jazz desde una perspectiva fresca (con temas propios, en su mayoría) pero con una fuerte base del jazz más clásico (estructuras, swing, estilo…).

El sonido resultante es interesante porque no encaja dentro de la categoría de jazz fusión ni en los estilos actuales más escuchados. Se acerca más a un sonido clásico pero no abusa de los standars típicos, ni recurre a los clichés más evidentes sino que es sutil, agradable y atrayente. La experimentación se advierte al escuchar un repertorio cuidado que está contextualizando la esencia del jazz.

Antonio Navarro (Gran Canaria, 1990),Aida Ten (Barcelona, 1995), Valentín Rodríguez (Badajoz, 1986) y Denis Suárez (Ourense, 1990) presentan un proyecto que refleja un intenso trabajo de estudio y la suma de la riqueza y bagaje musical de cada uno de los componentes.

“The Mellow Sound”was born in the city of Barcelona in 2012. Made up of four musicians from very different backgrounds and the fruit of a common interest in jazz and modern music, this quartet (voice, piano, double bass and drums) approaches jazz from a fresh perspective (with their own songs, mostly) but with a strong basis in more classical jazz (structures, swing, style…).

 The resulting sound is interesting because it doesn’t fit into the category of jazz fusion or the most popular styles today. It is closer to a classic sound but does not abuse the typical standards, nor does it resort to the most obvious clichés but is subtle, pleasant and attractive. The experimentation can be noticed by listening to a thorough repertoire that is contextualizing the essence of jazz.

 Antonio Navarro(Gran Canaria, 1990), Aida Ten(Barcelona, 1995), Valentín Rodríguez(Badajoz, 1986) and Denis Suárez(Ourense, 1990) present a project that reflects an intense work of study and the sum of the musical richness and influences of each of its components.