Xavi Tasies

Xavi Tasies, percussionista nascut a Barcelona el 1962, va ser alumne de Pedrito Diaz i Ricardo Hochbergen, i posseeix formació a l’Aula de Música Moderna i Jazz i al Taller de Músics.

Va passar llargues temporades al Brasil aprofundint i ampliant els seus coneixements sobre els diferents ritmes i instruments de país tropical, més tard també va viatjar diferents vegades a Cuba amb el mateix propòsit.

Especialista en petits instruments, efectes i percussió ambiental, va formar part i va col·laborar tant en les actuacions en directe com en enregistraments amb bandes com Elèctrica Dharma, Tactequeté, La fura dels baus, Azucarillo Kings i Euclydes Mattos, entre d’altres.

El 2013 públic el seu primer disc en solitari “Fun-Tasies” (Temps Record, 2013); ara ens porta més fantasies amb el seu segon àlbum, en el qual col·laboren músics europeus (ibèrics), africans (Senegal) i americans (Brasil, Cuba, Estats Units i Veneçuela). “El Retorn” (Temps Record, 2019) és un conte sonor per a nens de totes les edats, en què l’oient és el protagonista. Un viatge per diferents mons imaginaris, més o menys exòtics, intrigants … Diferents etapes d’un mateix somni.Xavi Tasies, percusionista nacido en Barcelona en 1962, fue alumno de Pedrito Diaz y Ricardo Hochbergen, y posee formación en el Aula de Música Moderna y Jazz y en el Taller de Musics.

Pasó largas temporadas en Brasil profundizando y ampliando sus conocimientos sobre los diferentes ritmos e instrumentos del país tropical, más tarde también viajó distintas veces a Cuba con el mismo propósito.

Especialista en pequeños instrumentos, efectos y percusión ambiental, formó parte y colaboró tanto en las actuaciones en directo como en grabaciones con bandas como Elèctrica Dharma, Tactequeté, La fura dels baus, Azucarillo Kings y Euclydes Mattos, entre otros.

En 2013 público su primer disco en solitario “Fun-Tasies” (Temps Record, 2013); ahora nos trae más fantasías con su segundo álbum, en el que colaboran músicos europeos (ibéricos), africanos (Senegal) y americanos (Brasil, Cuba, Estados Unidos y Venezuela). “El Retorn” (Temps Record, 2019) es un cuento sonoro para niños de todas las edades, en el que el oyente es el protagonista. Un viaje por diferentes mundos imaginarios, más o menos exóticos, intrigantes… Diferentes etapas de un mismo sueño.Xavi Tasies, a percussionist born in Barcelona in 1962, was a student of Pedrito Diaz and Ricardo Hochbergen, and has training in the Classroom of Modern and Jazz Music and in the Workshop of Musics.

He spent long periods in Brazil deepening and expanding his knowledge about the different rhythms and instruments of the tropical country, later also traveled to Cuba several times for the same purpose.

Specialist in small instruments, effects and environmental percussion, he took part and collaborated both in live performances and in recordings with bands such as Elèctrica Dharma, Tactequeté, La fura dels baus, Azucarillo Kings and Euclydes Mattos, among others.

In 2013 he published his first solo album “Fun-Tasies” (Temps Record, 2013); Now he brings us more fantasies with his second album, in which European (Iberian), African (Senegal) and American (Brazil, Cuba, United States and Venezuela) musicians collaborate. “El Retorn” (Temps Record, 2019) is a sound story for children of all ages, in which the listener is the protagonist. A journey through different imaginary worlds, more or less exotic, intriguing … Different stages of the same dream.