Zunk

Quartet de jazz-funk format el 2007 per Josep Traver (guitarra elèctrica), Joan Aymerich (teclat), Sergi Sala (baix elèctric) i Tito Busquets (bateria).

Establerts a Barcelona, els components de ZUNK es coneixen i toquen junts gairebé des de que van començar a fer música, coincidint anteriorment en moltes altres formacions, això els ha permès desenvolupar un grau de complicitat i una solidesa musical envejables.

Han actuat arreu del país, presentant un repertori original format per composicions de cadascun dels membres del grup, en un estil que parteix del funk instrumental elèctric més contundent per barrejar-se amb el jazz, i amb grans dosis de groove com a element imprescindible, un estil on interacció, improvisació i experimentació sempre hi són presents.Cuarteto de jazz-funk formado en el año 2007 por Josep Traver (guitarra eléctrica), Joan Aymerich (teclado), Sergi Sala (bajo eléctrico) i Tito Busquets (batería).

Establecidos en Barcelona, los componentes de ZUNK se conocen y tocan juntos prácticamente desde sus inicios en la música, coincidiendo con anterioridad en muchas otras formaciones, ésto les ha permitido desarrollar un grado de complicidad y una solidez musical envidiables.

Han actuado por todo el país, presentando un repertorio original formado por composiciones de cada uno de los miembros del grupo, en un estilo que parte del funk instrumental y eléctrico más contundente para mezclarse con el jazz, y con grandes dosis de groove como elemento imprescindible, un estilo dónde interacción, improvisación y experimentación están siempre presentes.Jazz-funk quartet formed in 2007 by Josep Traver (electric guitar), Joan Aymerich (keyboard), Sergi Sala (electric bass) and Tito Busquets (drums).

Stablished in Barcelona, ZUNK members met and had already played together in many other bands nearly since they started to make music, this has allowed them to develop a certain level of complicity and an enviable musical strength.

They have played around the country, performing a unique repertoire consisting of individual compositions, in a style that goes from the strongest electric instrumental funk to jazz, with a big dose of groove as an essential element, a style where interaction, improvisation and experimentation are always there.