FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Cai dentro Cai dentroCai dentro

Categoria: Artista: Jurandir Santana

Otras plataformas de venta:

Descripció

El nou single del duo brasiler Vanessa Moreno i Jurandir Santana va néixer en els dies del confinament pel Covid-19. El duo té una forta influència dels ritmes afro brasilers a més del jazz i de la improvisació que tot això es percep  quan se’ls escolta

Tan Vanessa com Jurandir han participat en diferents projectes musicals, els dos artistes afegeixen per aquesta trobada tota la barreja brasilera adquirida en les seves carreres. Els jocs amb els ritmes i els diferents timbres, són les característiques impactants de el projecte.

La versió de l’duo per “Cai dentro” música de (Baden Powell / Paulo Cesar Pinheiro) és una samba ràpida on Vanessa i Jurandir exploren tota la seva versatilitat en la interpretació.

La trobada dels dos artistes es va visualitzar primer a Youtube:

https://youtu.be/e1w6yNwBsJ0El nuevo single del dúo brasileño Vanessa Moreno y Jurandir Santana nació en los días del confinamiento por el Covid-19. El dúo tiene una fuerte influencia de los ritmos afro brasileños además  del jazz y de la improvisación que todo ello se percibe al escucharlos.

Tanto Vanessa como Jurandir han participado en diferentes proyectos musicales, los dos artistas añaden para este encuentro toda la mezcla brasileña adquirida en sus carreras. Los juegos con los ritmos y los diferentes timbres, son las características impactantes del proyecto.

La versión del dúo para  “ Cai dentro “  música de (Baden Powell / Paulo Cesar Pinheiro ) es una samba rápida donde Vanessa y Jurandir  exploran toda su versatilidad en la interpretación.

El encuentro de los dos artistas se visualizó primero en Youtube: https://youtu.be/e1w6yNwBsJ0The new single from the Brazilian duo Vanessa Moreno and Jurandir Santana was born in the days of confinement by Covid-19. The duo has a strong influence from Afro-Brazilian rhythms as well as jazz and improvisation that all of this is perceived when listening to them.

Both Vanessa and Jurandir have participated in different musical projects, the two artists add to this meeting all the Brazilian mix acquired in their careers. The games with the rhythms and the different timbres are the impressive characteristics of the project.

The duo’s version for “Cai dentro” music by (Baden Powell / Paulo Cesar Pinheiro) is a fast samba where Vanessa and Jurandir explore all their versatility in interpretation.

The meeting of the two artists was first viewed on YouTube:

https://youtu.be/e1w6yNwBsJ0

TOP