FORGOT YOUR DETAILS?

John Cage: The Seasons

Categoria: Artista: Ayako Fujiki

Otras plataformas de venta:

Descripció

“The Seasons – Cage” és un ballet amb música de John Cage i estrenat el 1947. Aquesta és una de les primeres peces de John Cage (1912-1992) que es divideix en nou seccions: Preludi I, Hivern, Preludi II, Primavera, Preludi III, Estiu, Preludi IV,Tardor, Final (Preludi I). Després de les composicions per piano, van seguir els arranjaments orquestrals. Això està compost per Lincoln Kirstein, qui va ser escriptor i cofundador del ballet de la ciutat de Nova York. Cage va ser influenciat per l’estètica índia i The Seasons es basa en el concepte indi de les estacions: el hivern s’associa amb la quietud, la primavera amb la creació, el estiu amb la preservació i la tardor amb la destrucció. El final és una repetició del primer preludi, que simbolitza la natura cíclica de les estacions. Com altres composicions importants de la dècada de 1940 de Cage, es basa en una proporció predefinida. Aquest cas de Seasons és 2.2.1.3.2.4.1.3.1 i governa la construcció de moviments individuals, però també les proporcions de tota l’obra, gammes de sons aproximades, sonoritats predefinides (notes individuals, agregats d’acords) Cage va començar a desenvolupar aquest enfocament en aquesta suite i després la va perfeccionar a Sting Quartet in Four Parts and Concerto for Prepared Piano.

TOP